Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Regionens upphandling av stomiprodukter fel

Politikerna i Västra Götaland håller på att begå ett stort misstag som kommer att få allvarliga konsekvenser för regionens 5 000 stomipatienter, skriver bland andra Claes I Helgesson, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att ersätta ett väl fungerande hjälpmedelssystem med lokal upphandling och distribution av stomiprodukter vittnar om bristande kunskap om stomiopererades behov, vilket oroar oss i Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, ILCO och Mag- och Tarmförbundet, RMT.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Som stomiopererade är vi helt beroende av att hitta hjälpmedel som passar just våra individuella behov. Att dessa fungerar optimalt och stomipåsen sitter där den ska är nödvändigt för att vi ska känna trygghet och livskvalitet. En läckande påse kan få förödande konsekvenser med hudskador samt försvåra eller omöjliggöra umgänge med andra människor och vistelse i offentliga miljöer.

För att tillgodose dessa individuella och specialiserade behov finns i dag en mängd godkända produkter att välja mellan. Produkterna ingår i läkemedelsförmånen och utprovas i samråd med specialutbildade stomiterapeuter. Den enskilde patienten hämtar ut sina produkter på närmaste apotek eller får dem hemsända som postpaket. Detta väl fungerade system vill regionen nu slopa och, i hopp om att spara pengar, istället upphandla stomiprodukter och distribution på egen hand.

Synnerligen illa

ILCO och RMT är inte emot upphandlingar inom vården men vi anser att stomiprodukter lämpar sig synnerligen illa för detta. Upphandling av det antal produkter som är nödvändigt för att tillgodose patienternas individuella behov är mycket svårt att genomföra i praktiken. Vi är rädda att ett starkt reducerat utbud kommer att erbjudas patienterna vilket i sig kommer att innebära en väsentligt försämrad vårdkvalitet. På individnivå riskerar vårdbehovet att öka för de patienter som inte får tillgång till sina anpassade produkter, något som i sin tur kan leda till nedsatt arbetsförmåga och ökade samhällskostnader.

Avskräckande exempel

Avskräckande exempel saknas inte. Redan 2008 påbörjade Jönköping som första (och hittills enda) landsting upphandling av stomiprodukter. Ett eget distributionssystem med hemleveranser skapades också. Motivet var att spara 2,4 miljoner kronor om året. Detta resulterade i att antalet produkter som erbjöds landstingets stomipatienter minskade med tre fjärdedelar. Kostnaderna för olika nödvändiga speciallösningar sköt i höjden och den utlovade besparingen på 2,4 miljoner reducerades till 800 000 kronor. Eftersom kostnaderna för själva upphandlingen inte inräknats handlar det i praktiken om ett nollsummespel.

Vad Jönköpingsexperimentet visar är alltså att det går att uppnå högst marginella besparingar, men på patienternas bekostnad och med sämre vårdkvalitet och minskad livskvalitet som resultat. Frågan är om politikerna i Västra Götaland vill fullfölja tankarna om att gå samma väg och införa ett system som så uppenbart missgynnar brukare och patienter, enbart för att spara några kronor?

Stoppar innovationer

Förutom ett kraftigt minskat antal produkter att välja mellan befarar vi också att upphandlingar av stomiprodukter kommer att stoppa innovationer och utveckling av nya produkter. Upphandlingsavtalens längd och osäkerheten att få ut nya produkter på marknaden kommer att få producenterna att bromsa sin produktutveckling. Följden blir att regionens stomipatienter endast kommer att få tillgång till gamla produkter, vilket inte gagnar någon.

Vi har både på lokal och central nivå kritiserat Jönköpingsmodellen och ifrågasatt rimligheten i att upphandla så specifika hjälpmedel som stomiprodukter. Ändå har politikerna i Västra Götalandsregionen påbörjat en process utan att närmare lyssna på dem som berörs, nämligen patienterna. I förslaget ingår ett ökat fokus på kompetensutveckling och bättre samordning av läkemedelsnära produkter, där stomi ingår. Vi välkomnar detta men uppmanar beslutsfattarna att inte kasta bort ett system som fungerar och som alla är nöjd med.

Claes I Helgesson

ordförande, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, ILCO i Västra Götaland

Marianne Edström

vice ordförande

Birgitta Lindskog

ordförande Mag- och tarmföreningen, RMT, i Göteborg