Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Regeringen backar om sjukförsäkring

Regeringen backar nu och ställer sig bakom beslutet om återgång till de gamla reglerna i sjukförsäkringen om hur arbetsförmågan ska prövas efter 180 dagars sjukskrivning.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

-Med det här hoppas jag att vi kan landa i att vi följer riksdagsmajoriteten. Den samlade oppositionen, från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna, har krävt det här och då ska regeringen respektera det, sade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) vid en presskonferens i dag.

Riksdagen beslutade två gånger under 2011 om att sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas efter 180 dagar, enligt de gamla reglerna. Kristersson gav i februari 2012 beskedet att han inte tänkte lägga någon sådan proposition, vilket fick oppositionen att hota med en misstroendeförklaring mot honom.

Men nu backar han och i dag kommer regeringen avisera en omedelbar proposition till riksdagen där man föreslår en lagändring om återgång till de tidigare reglerna.

Kristersson föreslår förändringar i två kapitel i socialförsäkringsbalken. Det 27:e kapitlets 48:e paragraf säger att person som har haft nedsatt arbetsförmåga ska kunna försörja sig själv genom "förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt". Detta ändras nu i förslaget till "sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden".

Samma ändringar av formuleringarna föreslås också i 28:e kapitlets 8:e paragraf.

Lagändringarna föreslås att träda i kraft vid halvårsskiftet i år.

Kristersson påpekar att precis som det nuvarande systemet har det gamla ett antal brister inbyggda. Samtidigt pekar han framåt, på det arbete som ett antal myndigheter gör för att bättre kunna bedöma enskilda försäkringstagares medicinska arbetsförmåga, ett arbete som ska vara klart nästa år.

Enligt Kristersson är det ingen större skillnad mellan regeringens arbetsförmågebegrepp och det gamla, som regeringen nu tvingas återgå till. Samma bedömning har Försäkringskassan gjort.

Frågan är då varför socialdepartementet tidigare hävdade att en återgång skulle kosta 2,4 miljarder kronor.

-Nja, det gjordes en beräkning av att om man på allvar menade en återgång till tidigare, det vill säga att fler människor skulle vara sjukskrivna under en längre tid, om det var avsikten, då skulle man kunna tänka sig ganska stora effekter av detta, säger Ulf Kristersson till TT. -Det där var en mycket hastig beräkning som gjordes på begäran av riksdagens finansutskott, så jag tror att man ska ta alla de här sakerna med en grov nypa salt. Det Försäkringskassan visar nu, och det är ny kunskap, är att det i praktisk tillämpning fått mycket liten betydelse, säger han.

TT: Så den här återgången till det gamla begreppet kommer inte att kosta 2,4 miljarder kronor?

-Det har jag väldigt svårt att tro att den kan göra, givet att Försäkringskassans analys är riktig, säger Ulf Kristersson.

Socialdemokraterna har KU-anmält Kristersson med anledning av socialdepartementets tidigare kostnadsberäkningar.

-Det är utmärkt att regeringen backar, det här kommer att betyda mycket för de människor som drabbas av nuvarande regelverk, säger riksdagsman Tomas Eneroth (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet. -Den press vi bedrivit i riksdagen får nu effekt. Det kommer att behövas fler förändringar i sjukförsäkringen framöver både när det gäller ersättningar och regelverk, men i dag ska vi glädjas åt att regeringen backat på den här punkten.

Ulf Kristersson vill också införa ett nytt arbetsförmågebegrepp, som bättre ska bygga på "den enskildes egna medicinska förutsättningar för arbete och en rättssäkrare tillämpning".

-Det är viktigt att fortsätta utredda arbetsförmågebegreppet och jag hoppas att den utredningen kan samverka med arbetsmarknadens parter. Men det viktigaste är att nu få en lagändring så att nuvarande utsortering upphör, säger Tomas Eneroth.

Försäkringskassan bedömer att beslutet kommer att få begränsad betydelse, enligt Ulrika Persson, chef för sjukförmåner vid Försäkringskassans huvudkontor.

Samtidigt klargör hon att Försäkringskassan ännu inte sett Kristerssons förslag i sin helhet. Det går därför heller inte att räkna ut skillnaderna i kostnader mellan det nuvarande systemet, som började gälla den 1 juli 2008, och det som ska gälla.

-Vi måste se hur det ser ut på skillnader på volymer och andra regelförändringar sedan dess och får återkomma i den frågan, säger Persson.