Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Rätt väg till fler företag

För att människor skall våga satsa på entreprenörskap och kunna genomföra sin dröm om att starta eget behövs ett visst mått av trygghet. Det vill regeringen nu garantera.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Regeringen Reinfeldt vill att det skall vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i Sverige. På grund av det långa socialdemokratiska maktinnehavet har det inte alltid varit så. Tvärtom har företagande, framförallt för dem som driver mindre rörelser, varit krångligt och osäkert. Lagar har byggs på efter hand och till slut är vad som återstått en enda snårskog och regler och förordningar vilka inte alltid är lätta att hålla reda på.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Under den pågående mandatperioden har regeringen gjort insatser för att försöka förbättra situationen, i första hand för småföretagare. Bland annat avskaffades det krav på att företagen skall medfinansiera sjukpenningkostnaderna, som den tidigare socialdemokratiska regeringen infört. I går presenterade näringsminister Maud Olofsson de senaste i raden av förbättringar. Bland annat vill regeringen att egenavgifterna skall sänkas för enskilda näringsidkare och för personer som är delägare i handelsbolag med fem procentenheter per år. Som mest kan kostnaderna för egenavgifter minska med 10 000 per år för enskilda företag, och med 20 000 för handelsbolag. De nya reglerna är tänkta att gälla retroaktivt från och med den första januari 2010.

Ambitionen hos de borgerliga har också sedan länge inte bara varit att de redan existerande företagen skall blomstra utan även att öka antalet företag i Sverige. Men för att människor skall våga satsa på entreprenörskap och kunna genomföra sin dröm om att starta eget behövs dock ett visst mått av trygghet. Eftersom socialförsäkringssystemen i princip varit baserade på att man skall ha en fast heltidsanställning, har det för många människor upplevts som en allt för stort risk att gå ifrån en anställning till egenföretagande. Det vill man nu förändra.

I en promemoria från näringsdepartementet presenteras förslagen, som bland annat handlar om att nyblivna egenföretagare under en uppbyggnadsperiod på minst två år skall omfattas av rätten till samma SGI som personen ifråga skulle haft som anställd. I dag avgör försäkringskassan från fall till fall vilken ersättning den företagare som blir sjuk eller skall gå på föräldraledighet har rätt till. Har man otur kan den bli mycket lägre än vad man skulle haft om man hängt sig kvar vid sitt tidigare jobb. Blir förslaget verklighet skulle det betyda mycket för människor som kanske står och väger i frågan om de skall våga ta steget eller inte.

I en lagrådsremiss som beslutades häromdagen föreslog regeringen dessutom att små aktiebolag ska få välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Tanken är att aktiebolagen så långt som möjligt själva ska få avgöra vad de behöver för sin organisation och förvaltning. Det är bra. För vilka vet bättre om hur ett småföretag skall skötas än de som driver företaget?

En ytterligare förbättring som förhoppningsvis kommer framöver är möjligheten att reglerna för a-kassa ändras så att de passar den som driver företag vid sida om deltidsarbete. I dag tvingas den som har en egen firma och samtidigt har varit anställd lägga ned hela verksamheten om han eller hon skall få ut någon ersättning från a-kassan. Det är inte rimligt.

Sammantaget underlättar regeringen genom sina planerade reformer för alla dem som vill starta företag eller redan gör det. Förhoppningsvis blir också resultatet av dessa förändringar att antalet rörelser ökar. Det vore bra för hela Sverige.