Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Rätt detektorer i rätt miljö ger ett kostnadseffektivt skydd

Bränder i skolmiljöer har blivit ett ökande problem i Sverige under de senaste åren, händelser som leder till stora kostnader för fastighetsägare och skolaktörer. Genom att ersätta traditionella rökdetektorer med exempelvis aspirerande detektorer eller linjära värmedetektorer går det att upptäcka bränder i ett tidigare skede än tidigare. Samtidigt är de nya systemen mer kostnadseffektiva då de är enklare att sköta och underhålla.

Skolbränder har under de senaste åren ökat i Sverige och under 2017 och 2018 brann drygt 600 skolor om året visar statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är mer än 1,7 bränder per dag fördelat på årsbasis. Mellan åren 2015 och 2017 ökade dessutom antalet anlagda bränder i skolor med 47 procent, något som kostar samhället och skolaktörer stora kostnader. Ett sätt att upptäcka bränder i ett tidigt skede är att se till att man har en optimal detektering anpassad till den plats som skall skyddas. 

– Med vårt heltäckande brandlarm från Securiton, med produkter som SecuriFire brandlarm med adaptiva rökdetektorer, SecuriRas aspirerande detektorer och SecuriSens linjära värmedetektorer, skapas nya möjligheter att få till en effektiv detektering som är helt anpassade till den miljö de ska verka i. Flexibla och tillförlitliga system som gör det möjligt att göra optimalt miljöanpassade lösningar, säger Johan Jacobsson, National Key Account manager på Elektroskandia.

En skola som såg fördelarna med flexibiliteten i Securitons produktprogram är Victoriaskolan i Skara, en nybyggd högstadieskola med plats för 600 elever. Den stora ytan på 11 000 kvadratmeter med flera olika rumsmiljöer krävde ett avancerat brandlarmsystem. Inte minst på grund av skolans trapphus/atrium som är placerat mitt i byggnaden med en takhöjd på 19 meter. Med den höga takhöjden skulle det aldrig fungera underhållsmässigt att ha vanliga brandlarmsdetektorer monterade högt uppe i taket och nedpendlande detektorer ville man inte ha av arkitektoniska skäl. 

– Speciallösningen för trapphallen i Victoriaskolan blev aspirerande detektorer. Det gör att man kan kontrollera systemets funktion och utföra service vid aspirationsdetektorn som är placerad på marknivå. Det här är givetvis en stor fördel i lokaler där det är högt i tak, berättar Johan Jacobsson. 

En stor fördel med den nya generationen av adaptiva rökdetektorer och detektorer för specialdetektion är att de går att anpassa till miljöer där det tidigare varit svårt att skapa en fungerande säker och lätthanterad branddetektering, som exempelvis i hisschakt, trapphus, gymnastiksalar med högt i tak, garage, i takfot eller datorhallar. 

– Securiton med hela sin produktfamilj fyller idag alla krav på tillförlitlighet, flexibilitet och trygg detektering. Att se till att rätt produkter finns i rätt rumsmiljö minskar riskerna för falsklarm och brandskyddet blir mer driftsäkert. Med produkter från Securiton får du ett minskat underhåll som gör driften mer kostnadseffektiv. Det är också lätt att komplettera ett befintligt brandsystem med någon av specialdetektorerna, säger Johan Jacobsson. 

Läs mer.