Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Rätt brandskyddsarbete är det självklara valet

Systematiskt brandskyddsarbete har blivit allt svårare för organisationer att sköta själva i takt med den snabba tekniska utveckling som sker och dagens slimmade organisationer. Genom ett brett tjänsteutbud ser Göteborgs Brandservice till att säkerställa de lagkrav som finns och trygga verksamhet, egendom och liv.

Näringsliv och organisationer har krav på sig enligt lag att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. I takt med slimmade organisationer som medfört förlorad kunskap inom området och en snabb teknikutveckling ställs dagens organisationer inför nya utmaningar när det kommer till att sköta sitt brandskydd på bästa sätt. 

– Som en av de ledande leverantörerna i Västra Götaland inom systematiskt brandskydd och underhållsservice hjälper vi våra kunder med att säkra upp sin verksamhet och se till så att de samtidigt följer lagen på ett korrekt sätt. Vi utvecklar i nära samarbete med våra kunder deras förebyggande brandskyddsarbete för att trygga verksamheten och rädda liv och egendom om en olycka skulle ske, berättar Ulf Nertby, VD på Göteborgs Brandsservice. 

Göteborgs Brandservice har genom åren byggt upp en bred kompetens inom företaget och ser hela tiden till att säkerställa detta genom internt kvalitetsarbete och certifieringar. I motsats till många andra företag inom branschen har företaget valt bort att arbeta med underleverantörer.

¬– Vi har valt att bygga upp vårt kunnande inom företaget för att kunna säkerställa en hög kompetens genom hela ledet. Vi är övertygade om att vi, genom det arbetet, kan skapa en ökad trygghet, långsiktighet och tillgänglighet för våra kunder, säger Ulf Nertby. 

Förutom att utveckla kundernas brandskyddsarbete utför även Göteborgs Brandservice brandskyddsbesiktningar enligt de krav som finns från försäkringsbolag och myndigheter samt rådgivning och projektering. I företagets utbildningscentrum i Göteborg erbjuds idag ett brett utbud av utbildningar, utbildningar som även erbjuds digitalt. Där tas exempelvis riskerna med litiumbatterier upp och hur man ska tänka kring det förebyggande arbetet för denna nya teknik. Något som blir allt viktigare i takt med att fler industriföretag går över till en högre grad av batterikapacitet, och där litiumbatterier idag står för en ökande del av de olycksfall som sker. 

– Vi märker att näringsliv och offentlig verksamhet står inför nya utmaningar inom brandskyddsområdet. Där man måste tänka nytt. Därför erbjuder vi ett brett utbud av utbildningar idag, utbildningar som går att skräddarsy efter respektive verksamhet. Allt för att utveckla våra kunders interna kompetens och se till att våra kunder får ett bättre långsiktigt skydd, berättar Ulf Nertby.