Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Rätt använda läkemedel spar miljarder

20 miljarder kronor uppskattas den årliga kostnaden för felaktig användning av läkemedel. Upp emot 25 procent av alla sjukhusinläggningar i Sverige är läkemedelsrelaterade. I en ny rapport visar Kronans Apotek hur apoteken kan spara miljarder åt det svenska samhället genom en utökad rådgivning kring läkemedelsanvändning, skriver Lars Birkeland och Andreas Rosenlund, Kronans Apotek.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Om 1 500 strokefall, motsvarande fem procent av de som drabbas av stroke varje år, kan undvikas genom en utökad läkemedelsrådgivning skulle det innebär en minskad kostnad för samhället på 1,1 miljarder kronor.

Ett första steg i arbetet med att minska samhällets stora utgifter då det gäller felaktig användning av läkemedel är att regeringen tillsätter en Apoteksutredning som bland annat har följande uppdrag:

  • Hur kan apoteken bli en större del av den svenska hälso- och sjukvården?
  • Vad kan Sverige lära av andra europeiska länder där apoteken har ett utvidgat hälso- och sjukvårdsuppdrag?

Apoteken i Sverige har en unik position som länken mellan vård, läkemedel och patient. De svenska apoteken har mycket kompetenta medarbetare, ett högt förtroende, hög service och finns över hela landet.

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar de kommande åren. En av de stora kvalitetsbristerna i vården är felaktig användning av läkemedel som uppskattas kosta mellan 10-20 miljarder kronor per år. Apotekens medarbetare är experter på läkemedel och är de enda som möter patienten när hen får sitt läkemedel.

Finns i flera länder

I andra länder erbjuder redan apoteken en utökad rådgivning för särskilda patientgrupper.

I England erbjuds en rad tjänster på apotek finansierade av NHS, National Health Service. Bland annat läkemedelsgenomgångar, influensavaccinering, förlängning av recept, screening av allergi och klamydia, hälsokontroller, rökavvänjning, viktnedgångsprogram och diagnostisering och behandling av lättare åkommor. Liknande tjänster finns bland annat i Danmark, Irland, Skottland, Tyskland.

Apoteken är redan i dag en kvalitetssäkrare kring läkemedel och läkemedelsanvändning i Sverige. På apoteken kontrolleras att patientens recept är korrekt, att det är rätt läkemedel, till rätt dos, till rätt mängd läkemedel för hela behandlingen, att hållbarheten är tillräcklig på läkemedlet, att förpackningen är felfri, att patienten har rätt kombination av läkemedel och att patienten kan använda läkemedlet som det är tänkt.

Låg kvalitet

Trots detta visar en rad studier att läkemedelsanvändningen håller för låg kvalitet.

I en studie från 2014 uppskattade läkarna att hälften av deras patienter i öppen- och slutenvård drabbades av läkemedelsrelaterad sjuklighet.

Om vi antar att de cirka 190 000 patienter som hämtar ut blodtryckssänkande, blodfettsänkande och diabetesläkemedel skulle erbjudas 30 minuters utökad rådgivning av en farmaceut på apotek skulle det kosta 76 miljoner kronor.

Om följden av den utökade rådgivningen blir att 101 personer undviker att drabbas av stroke har investeringen burit sig. Om 1 500 personer, motsvarande fem procent av de som drabbas av stroke varje år, kunde undvikas genom en utökad rådgivning på apotek innebär det en minskad kostnad för samhället på 1,1 miljarder kronor.

Apoteken är en viktig aktör i sjukvårdskedjan som kan bidra med spetskompetens för bättre läkemedelsanvändning och som kan nå stora patientgrupper med breda insatser. Ingen annan aktör inom sjukvården klarar det.

Behövs en utredning

Kronans Apotek vill se en utredning som tittar på hur apotekens uppdrag kan utökas som tittar på frågeställningar som: vinster i att utveckla apotekens uppdrag, andra länders erfarenheter, koppling vård och apotek, finansiering av tjänster, kompetenskrav på rådgivande farmaceut, prioriterade patienter. Sjukvårdens framtida utmaningar kommer kräva nya grepp och initiativ, det här är ett av dem.

Lars Birkeland

vd Kronans Apotek

Andreas Rosenlund

informationsdirektör, Kronans Apotek