Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Problem blir potentiell lösning med kemisk återvinning

Plasten skräpar ner våra hav och hamnar ofta i naturen, men skulle vi klara oss utan materialet?

– Plast är inte enbart ett problem, det behövs bland annat för en fungerande sjukvård och mindre matsvinn inom livsmedelsindustrin. Plast är mångsidigt och minskar andra miljöproblem, men vi måste förlänga livscykeln. I ett hållbart samhälle kan vi inte fortsätta producera, använda och dumpa plast.

Orden är Johanna d'Annibales. Hon är ansvarig för utveckling av produkter och tjänster hos Fortum Recycling & Waste i Sverige. Hon fortsätter med att beskriva en avfallskedja som gör materialet till en ny råvara, från mekanisk återvinning av plast till den kemiska återvinningen där något helt nytt skapas.

På väg mot cirkulärekonomi

Finland är ett av de ledande länderna i Europa när det gäller mekanisk återvinning av plast. I Fortums raffinaderi i Riihimäki samlar man in hushållsplast från hela landet. Vid kemisk återvinning sorteras plasten och smälts ned. När molekylerna brutits ned byggs de ihop igen till önskad plasttyp.

– Att plasten är förorenad eller delvis nedbruten spelar ingen roll. Det behöver inte heller vara fossil plast som används även om vi ska ta hand om den som finns. Alla kolväten fungerar som ingrediens, inklusive infångad koldioxid.

Från avfall till värdefull råvara

Till skillnad från mekaniskt återvunnen plast kan kemiskt återvunnen plast även användas för känsliga syften såsom inom sjukvården. Haken? Processen är dyrare och mer komplicerad. Därför genomför nu Fortum, med stöd av Energimyndigheten, en förstudie om kemisk återvinning av plast. Det man undersöker är vilka plastavfallsströmmar och sorteringsmetoder som är de mest kostnadseffektiva.

– Borealis bygger just nu Sveriges första plastreturraffinaderi och vi bidrar till genomförandet av det projektet. Enligt Borealis kommer driften igång år 2024, berättar Johanna d'Annibale.

Johanna d'Annibale avslutar med att konstatera att en förutsättning för att kunna omvandla plast från problem till potentiell lösning, är effektiva och cirkulära flöden, vilket kräver ett nära samarbete mellan återvinnings- och tillverkningsindustrin. Alla delar av värdekedjan behöver ställa in sig på återvinning.

Fortums förstudie kring kemisk återvinning av plast för CO2-neutral råvara åt plastindustrin får miljonstöd av Energimyndigheten | fortum.se