Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Arkivbild: JERRY LÖVBERG

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Premiera det som är bäst för miljön

Centerpartiet vill öka ambitionerna för andelen förnybart i transportsektorn till 2020, införa långsiktiga styrmedel och premiera de miljöbästa alternativen, skriver Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att bryta fossilberoendet i transportsektorn är en stor utmaning som Centerpartiet vill anta. Vi är det parti som drivit miljöpolitik sedan tidigt 1960-tal. Vi är också det parti som ser hela Sverige och som inser att det finns landsändar där avstånden mellan människor kräver bilar, bussar och lastbilar. För att vi ska kunna hålla samman hela Sverige, utan att vi förstör miljön, är omställningen till hållbara transporter särskilt viktig.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Centerpartiet har presenterat flera konkreta förslag över hur Sverige ska lyckas med måluppfyllelsen. Däremot har besked uteblivit från regeringen. Det finns varken mål, medel eller ambitioner presenterade. Enbart skattehöjningar på det förnybara. Vad som gäller från den 1 januari 2016 är det idag ingen som vet. Kommer Sverige fortsatt kunna tillämpa den skattebefrielse för biodrivmedel som gjort att vi i dag ligger i framkant i omställningen? Kommer regeringen dra undan mattan för biodrivmedel som produceras från grödor som exempelvis biogas och etanol? Regeringen ger inga besked, och branschen är i en osäker situation som i slutändan kan resultera i kraftiga kostnadspåslag för de mest klimateffektiva biodrivmedlen.

Precis som Preem och Naturskyddsföreningen skriver är marknadsbaserade styrmedel som en kvotplikt effektivt för att öka minska utsläppen från transportsektorn. Men det krävs också stabila förutsättningar för de aktörer som vill investera i ny produktion av biodrivmedel, så att någon kan leverera in nya drivmedel till kvotpliktssystemet. När den svarta kolatomen ska ersättas med den gröna och förnybara har det svenska jord- och skogsbruket stor potential att bli råvaruleverantör, förutsatt att det finns stabila politiska förutsättningar. Under den senaste tiden har flera aktörer stått redo att investera i olika produktionsanläggningar, men resultaten har uteblivit eftersom osäkerheten på marknaden anses vara alltför stor.

Centerpartiet presenterar konkreta förslag för att bryta fossilberoendet. Vi vill fokusera på det som är absolut viktigast – att klimatutsläppen från transporterna minskar. Därför behöver vi både stimulera användningen av riktigt miljövänliga bilar, men också sänka utsläppen från den bilpark som redan rullar på våra vägar.

  • Vi vill höja målet för förnybar energi i transportsektorn från 10 till 30 procent till 2020. Redan idag har vi med stor marginal uppnått målet som gäller till 2020, vilket lägger en broms på utvecklingen.
  • Vi vill kraftigt öka inblandningen av förnybara biodrivmedel i bensin, diesel och naturgas. Det finns en stor potential till betydligt högre inblandningsnivåer än vi ser idag. Genom att införa en teknikneutral och ambitiös kvotplikt som utgår från drivmedlens klimatprestanda, i likhet med det system som idag används i Tyskland, kan andelen förnybart i den traditionella bensinen och dieseln öka avsevärt. Det bör omedelbart tillsättas en task-force med sakkunniga, politiker och företrädare från branschen som i detalj utformar kvotplikten.
  • Det ska löna sig att tanka förnybart, därför vill vi att höginblandade biodrivmedel som E85, biogas och ren biodiesel ska skattebefrias.

Förutom dessa förslag anser vi att beskattningsnormen och statsstödsriktlinjerna i EU bör förändras för att möjliggöra en högre beskattning av fossila bränslen jämfört med förnybara, något som idag inte är tillåtet. EU bör gemensamt anta ett långsiktigt mål för att nå en fossiloberoende fordonsflotta, där inga biodrivmedel som uppvisar hög klimatnytta diskrimineras.

Genom att utforma en kvotplikt utifrån utsläppsminskningar framför volymer kommer drivmedelsleverantörer kunna välja sin egen väg för hur de kan minska utsläppen från på smartast möjliga sätt. Något bolag kommer att välja att storsatsa på biobränslen från skogsrester. Ett annat kommer att använda än mer klimatsmart etanol från svenska åkrar. Medan en tredje kommer att öka inblandningen av biodiesel från rapsolja.

Gemensamt för alla bolag är att de kommer att påskynda utfasningen av de fossila bränslena, öka andelen förnybara bränslen och minska sina, och därmed landets, klimatutsläpp. Med hjälp av högre mål och bindande klimatkrav skapar vi just de långsiktiga och teknikneutrala villkor som gör det möjligt för bränslebolagen att ta oss ur vårt nuvarande fossilberoende.

Under hösten kommer vi ta flera initiativ för att påskynda arbetet, såväl i Sverige som EU. Centerpartiets mål är ett klimatneutralt Sverige. En avgörande del i detta är att stoppa utsläppen – inte mobiliteten.

Rickard Nordin (C)

energipolitisk talesperson