Sex rektorer i Göteborg om ekonomiska piskan och viljan att göra skillnad

En rektor blir lycklig av att gå till jobbet. En annan beskriver det som ett omöjligt uppdrag att både hålla budget och att följa skollagen. En tredje är klämd mellan alla önskemål och krav.
Sex rektorer vittnar om pressen – och viljan att göra skillnad.
– Jag har ju piskan på mig, säger en rektor.