SD gör ett sista försök för att stoppa nya könslagen

Sverigedemokraterna kommer att yrka på återförvisning av könstillhörighetslagen. För att skicka tillbaka lagförslaget behöver SD få med sig en tredjedel av riksdagen.
– Det är uppenbart att det råder stor oenighet inom flera stora partier i den här frågan, säger SD:s gruppledare Linda Lindberg.