I praktiken rör affären merparten av allt som inte är Karlatornet och totalt motsvarar det drygt 2 000 nya bostäder.
I praktiken rör affären merparten av allt som inte är Karlatornet och totalt motsvarar det drygt 2 000 nya bostäder. Bild: Olof Ohlsson

Plötsliga vändningen – miljardaffären i Karlastaden granskas

Nu står det klart att Göteborgs stads miljardaffär i Karlastaden ska granskas externt.
Beslutet togs av på torsdagskvällen i kommunfullmäktige, med minsta möjliga marginal och en rösts övervikt.
– Granska på. Vi har inget att dölja, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S)

ANNONS
|

Kommunens bostadskoncern AB Framtiden, som äger Poseidon, Familjebostäder och Bostadsbolaget, har köpt merparten av samtliga byggrätter i den nya stadsdelen Karlstaden.

I praktiken rör affären merparten av allt som inte är Karlatornet och totalt motsvarar det drygt 2 000 nya bostäder.

Beslutet fattades under strikt sekretess av AB Framtidens styrelse, vilket innebar att kommunfullmäktige inte fick kännedom om affären. Dessutom har säljarna, Serneke och Doxa, enligt kritikerna fått förmånliga villkor som jämförts med att kommunen agerar bank åt de två fastighetsbolagen.

Bolagen kan nämligen köpa tillbaka fyra av de sex kvarteren innan 1 oktober 2027 till samma pris, men uppräknat till hälften av indexeringen. Det innebär i praktiken att kommunen på grund av inflation skulle förlora pengar på upplägget.

ANNONS
Centerpartiets gruppledare Emmyly Bönfors uppe i talarstolen i kommunfullmäktige.
Centerpartiets gruppledare Emmyly Bönfors uppe i talarstolen i kommunfullmäktige. Bild: Olof Ohlsson

Stor dramatik

På torsdagskvällen beslutade kommunfullmäktige att affären ska granskas av en extern part. Beslutet togs med minsta möjliga marginal och ärendet avgjordes med en rösts övervikt.

Hela oppositionen är helt enig om att affären borde granskas externt, medan det rödgröna styret, som saknar egen majoritet, inte gör det.

Centerpartiets gruppledare Emmyly Bönfors tycker det enskilt viktigaste är att reda ut varför affären inte lyftes upp till högsta instans, nämligen kommunfullmäktige som också ytterst är AB Framtidens ägare.

– Sedan har gruppledarna för det rödgröna styret vidhållit att det här inte borde lyftas till kommunfullmäktige. Vi tycker det är bra att få in externa ögon på den här affären och framförallt reda ut hur processen gått till, säger hon.

Enligt Bönfors har det rödgröna styret tidigare menat att huruvida beslutet var av principiell karaktär som behövde lyftas till högsta ort är en tolkningsfråga som är upp till politiken att avgöra.

– Nu har vi visat styret att det här är en principiell fråga genom att vi fattat ett beslut i kommunfullmäktige, sedan får vi se vad det leder till. Jag tycker att det är otroligt hur de kan fortsätta framhärda att det här har gått rätt till, säger Emmyly Bönfors.

ANNONS

In i det sista var det oklart hur ärendet om extern granskning av den kritiserade affären skulle falla ut. Anledningen var att övriga oppositionen var osäker på hur Centerpartiet skulle agera.

– Vi visste det skulle vara väldigt liten marginal och att det hängde på en röst, säger Liberalernas gruppledare Axel Darvik.

Axel Darvik (L), gruppledare och kommunalråd, uppe vid talarstolen i kommunfullmäktige.
Axel Darvik (L), gruppledare och kommunalråd, uppe vid talarstolen i kommunfullmäktige.

Kan vara olagligt

Han har tidigare menat att AB Framtiden bröt mot kommunallagen när de fattade sitt beslut. Axel Darvik hävdar också återköpsklausulen skulle kunna röra sig om olagligt statsstöd.

– Efter affären blivit klar är det många dokument som fortfarande är sekretessbelagda och som är nödvändiga för att kunna utvärdera hur affärsmässig den här uppgörelsen var, säger han och fortsätter:

– Något som också är väldigt allvarligt med att man inte offentliggjort de är att det i slutändan är frågan om huruvida det finns något brottsligt också. Det är också någonting som den här utredningen får bringa klarhet i.

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S).
Kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S). Bild: Sanna Tedeborg

Slösar bort göteborgarnas pengar

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) säger att han välkomnar en granskning av fastighetsaffären. Däremot tycker han att det hade räckt med att stadsrevisionen, kommunens egna granskningsorgan, granskar affären.

– Men det är lite speciellt att man tar göteborgarnas pengar och lägger det på en extern granskning när vi har kompetens i form av stadsrevisionen som köper och upphandlar revisorer som granskar vår verksamhet. Det tycker jag är väldigt märkligt, säger han.

ANNONS

Han tillägger:

– Men granska på. Det är inget konstigt. Vi har inget att dölja i detta.

Fakta: Köpet av Karlastaden

  • Den 22 januari gick allmännyttiga Framtiden ut och meddelade att bolaget köpt merparten av kvarteren i Karlastaden för drygt 1 miljard kronor.
  • Säljarna är Erik Selins Balder samt Doxa genom Karlastaden Group och Serneke.
  • Affären avser omkring 151 000 kvadratmeter byggrätter i kvarteren 2, 3, 4, 5, 6 och 7 – fastigheter i direkt anslutning till Karlatornet.
  • Framtiden förvärvar kvarter 3 och 4, även kallade Lynx och Virgo till 100 procent. I var och en av de övriga kvarteren köper allmännyttan 74 procent, de resterande andelarna behålls av säljarna Doxa, Serneke och Balder.
  • I de gemensamt ägda kvarteren har säljarna rätt att köpa tillbaka byggrätterna från allmännyttan, enligt en optionsklausul i avtalet. Vid ett sådant återköp ska prislappen justeras upp med halva konsumentprisindex, med utgångspunkt i oktober 2023. Återköpsmöjligheten gäller fram till i september 2027.
  • Om återköp inte sker, planerar Framtiden att sälja dessa byggrätter till annan aktör.
  • Framtiden ämnar att bygga både bostadsrätter och hyresrätter i kvarter 3 och 4, totalt rör det sig om 300-400 bostäder.

LÄS MER:Rapport om Karlastaden skapar konflikt: ”Solklart lagbrott”

LÄS MER:Sms:en bakom Karlastadsaffären

LÄS MER:Unik grafik: Så har Karlastaden vuxit fram

ANNONS