Efter domen: Nu får skolorna mer pengar

Det rödgröna styret gav de kommunala skolorna i Göteborg extrapengar men vägrade betala till de fristående skolorna för att ”pröva skolsystemet”. Istället satte man upp villkor för utbetalningen.
Fel, enligt en dom i förvaltningsrätten. Och nu får även friskolorna ett tillskott i budgeten.
– Det rödgröna styret har satt i system att bryta mot lagen, säger Axel Darvik (L).

ANNONS
|

På ett extrainsatt möte i grundskolenämnden beslutade politikerna att ge både de fristående och de kommunala skolorna mer pengar att använda till hösten.

När Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lade en tilläggsbudget i våras med 90 miljoner kronor extra till skolan valde de att bara ge pengar till de kommunala skolorna. Upplägget var att de fristående skolorna skulle få pengarna först om och när de visat att också de drabbats av ökade kostnader för pensioner.

Ett beslut som togs i strid med den egna grundskoleförvaltningen.

– Hög tid att pröva det ruttna systemet, var skolkommunalrådet Viktoria Tryggvadottir Rolkas (S) beskrivning av saken.

ANNONS

Det här fick Vänsterledaren Nooshi Dadgostar att haka på och uppmana alla kommunpolitiker att göra likadant som göteborgspolitikerna.

Branschorganisationen Friskolornas riksförbund gjorde då en JO-anmälan och fristående skolor överklagade beslutet.

Betalar ut pengarna

Förvaltningsrätten gav de fristående skolorna rätt, pengarna ska gå till både kommunala och fristående – eller till inga skolor alls. Konsekvensen blev att det inte heller skulle bli några pengar till de kommunala skolorna.

Nu har alltså styret landat i att det inte blir någon överklagan, och att pengarna ska betalas ut. Detta eftersom skolorna skulle riskera nedskärningar vid en utdragen rättsprocess.

– Domen är ett kvitto på att vårt skolsystem är riggat som en marknad för att förenkla för vinstjakt, där barnens rätt till utbildning och våra möjligheter att faktiskt fördela pengar efter behov är underkastat aktiebolagslagen. Och det är såklart en enorm besvikelse, säger Viktoria Tryggvadottir Rolka.

Polisanmälde styret

Axel Darvik (L), andre vice ordförande i grundskolenämnden, tycker att det är bra att pengarna nu ska betalas ut, men han är starkt kritisk till hur styret agerat.

– Jag tycker att det är väldigt dumt från första början att bryta mot skollagen och att ställa till med de här problemen för elever och rektorer. Men det är naturligtvis bra att det i alla fall är slut på det här. Och att pengarna kan användas i höst för elevernas skull, säger han.

ANNONS

Liberalerna har valt att polisanmäla styret för tjänstefel, bland annat på grund av agerandet kring skolpengen.

– De har satt i system att bryta mot lagen i flera olika nämnder. Det skickar en väldigt olycklig signal till våra barn och unga och till nya medborgare, att politiker kan hålla på och bryta mot lagarna men medborgarna och vanligt folk ska följa dem, säger han.

Dömer ut polisanmälan

Viktoria Tryggvadottir Rolka säger att det är en lögn att de medvetet skulle ha brutit mot lagen. Vad de ville var att kompensera skolorna för ökade kostnader på ett så rättvist sätt som möjligt.

– För mig är det väldigt avslöjande att man väljer att överklaga istället för att vara transparent och öppet redovisa sina kostnader för att få ta del av pengarna, säger hon.

– Jag tror inte det finns en enda göteborgare som inte tycker att det är rimligt att man, om man ska ta del av gemensamma skattepengar, också redovisar att man faktiskt har haft de kostnaderna som pengarna ska gå till.

Hon tycker att Liberalernas polisanmälan andas desperation över dåliga opinionssiffror.

– Mitt råd är att istället för att springa omkring och agera rättshaverist så hade det varit mycket mer smakfullt, och säkert också mer populärt hos göteborgarna, om de själva presenterade en politik för hur de skulle vilja att Göteborgs skolbarn skulle få det bättre.

ANNONS

Texten har uppdaterats med ett förtydligande i ingressen, om att styret satte upp villkor för att betala pengar till friskolorna.

LÄS MER:Göteborg håller inne med pengar till friskolorna

LÄS MER:Dadgostar uppmanar alla kommuner att följa Göteborg

LÄS MER:Domstol: Göteborg får inte hålla inne pengar till friskolorna

LÄS MER:L polisanmäler rödgröna styret i Göteborg för tjänstefel

ANNONS