Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Peter Hjörne: Den liberala famnen är vid

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

I mars går GP:s politiske redaktör Fredrik Tenfält i pension efter att skickligt ha lett ledar-, debatt- och insändaravdelningarna sedan 2006 och varit medarbetare på GP i 29 år.  Han efterträds, som tidigare meddelats, av Alice Teodorescu. Det är GP:s chefredaktör Cecilia Krönlein som har haft ansvar för rekryteringen. Som huvudägare har jag ställt mig bakom utnämningen. 

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

En tidnings politiska hållning är nämligen en ägarfråga. Sedan utnämningen av Alice Teodorescu tillkännagavs har det från sina håll hävdats att GP:s politiska hållning därmed skulle ändras från liberal till konservativ. Så är inte fallet. GP är och förblir en liberal tidning. Det innebär, som det slås fast i bolagsordningen, att GP "verkar för marknadsekonomi, fri konkurrens och en samhällsutveckling i reformvänlig anda. Vi värnar människors frihet, deras möjligheter att välja själva och att få utvecklas i enlighet med sina drömmar och förutsättningar. Alla skall ha rätt till ett värdigt liv. Vi står upp för tryck- och yttrandefriheten, respekten för demokratin och alla människors lika värde." GP har också "till uppgift att vara en plattform för en bred, allsidig och levande debatt, som ger läsarna möjlighet att ta ställning till olika åsikter och själva komma till tals."

Det är värden som Alice Teodorescu ställt sig bakom.

Ledaravdelningens uppgift är att omsätta värdeorden till daglig opinionsjournalistik. Avdelningen består av flera medarbetare och var och en bidrar med sina nyanser, sitt temperament och sina erfarenheter men med liberalismen som grundhållning. Det är självklart att en ny medarbetare, särskilt en ny politisk redaktör, kommer att sätta sin prägel på ledarsidan. Det är i själva verket hennes uppgift.

Hur GP kommer att ta ställning i enskilda frågor utifrån sin liberala grundsyn varierar med frågornas art och med tiden. Det är också givet att en person ur en annan generation och med andra erfarenheter bär in nya perspektiv till ledarsidan. Också det är meningen.

Liberalismen är till sin natur tolerant, mångfacetterad och öppen. Det kommer GP:s ledarsida att vara också i fortsättningen, under Alice Teodorescus ledning. 

Alice Teodorescu är en skicklig opinionsbildare – välutbildad, välskrivande och modig. Hon är inte förutsägbar, följer inte opportuna strömmar utan vågar stå för en egen hållning – en spännande, fritänkande liberal hållning!

Jag är stolt och glad över att GP rekryterat en av Sveriges mest spännande pennor. Jag ser fram emot att, som ledarkrönikör, ha Alice som chef och kollega.