Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Peak Oil kan påskynda omställningen

Diskussion om Peak Oil kan påskynda energiomställningen, skriver Ulf Jakobsson och Anders Wijkman i en slutreplik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I ett debattsvar skriver klimatprofessor Christian Azar att det finns farliga fallgropar i att använda Peak Oil-retorik för en snabbare omställning. Vi är medvetna om riskerna. Det finns stora volymer olja i tjärsanden i Kanada och försök görs redan att öka produktionen kraftigt. Att göra bränslen av kol är ett annat alternativ.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Båda dessa alternativ för att ersätta råoljan har dock begränsningar, inte minst i form av att det går åt mycket energi i processen. Medan energiutbytet vid utvinning av råolja länge låg på 50:1 – man fick ut femtio gånger mer energi för varje enhet man stoppade in – ligger olja ur tjärsand i storleksordningen 5:1. Om mer och mer av oljan skulle tas ur tjärsand skulle det innebära att energikostnaderna totalt sett i samhället skulle rusa i höjden, vilket vår energikrävande ekonomi knappast skulle klara.

Omställningen måste gå snabbare

I dag går energi- och klimatomställningen långsamt, på grund av brist på incitamenten att ställa om. Med en mer öppen diskussion om Peak Oil kommer rimligen omställningen mot till exempel förnyelsebar energi och högre energieffektivitet att kunna gå snabbare. Tjärsand och kol kommer att finnas med i bilden, men vår tro är att deras betydelse blir begränsad, främst på grund av det låga energiutbytet. Men givetvis behövs det goda incitament för det förnybara för att driva utvecklingen åt rätt håll.

Utan en betydligt snabbare omställning än i dag så kommer vi inte att kunna hantera vare sig Peak Oil eller klimatförändringen på ett planerat och strukturerat sätt. När oljepriset skjuter i höjden kommer finanskriser att utlösas och vi får i stället agera brandsläckare. Då kan panikåtgärder, som olja från tjärsand och bränslen ur kol, bli mera sannolika.

Vi delar givetvis Azars oro över klimatförändringen. Men vi är också medvetna om att sannolikheten för ett internationellt klimatavtal är liten för närvarande. Läget i USA:s kongress kan göra även den mest optimistiske bedömaren gråtfärdig.

Peak Oil kan skapa incitament

Just därför måste vi börja prata om Peak Oil och skapa incitament att uppnå en mycket snabbare omställning av energisystemet. Detta inkluderar även andra frågor än klimatet, med till exempel system för högre resurseffektivitet och ifrågasättande av huruvida det är möjligt med evig materiell tillväxt på en liten planet, där bara en resurs – solenergin – hela tiden tillförs systemet.

Men självklart behöver vi fortsätta använda styrmedel som riktar sig mot utsläppen av koldioxid. Vi måste bara lägga till frågan om Peak Oil i debatten, så vi kan ställa om systemet ännu snabbare och dessutom tänka bredare än enbart klimat.

Ulf Jakobsson

Anders Wijkman