PCR-analys för covid-19 med svar inom 20 minuter

Ett snabbt och tillförlitligt provsvar är viktigt för att patienter ska få rätt behandling. Analysinstrumentet VitaPCR™ möjliggör covid-19-analys inom 20 minuter och underlättar för både patient och sjukvård. Nu kan även den som behöver ett reseintyg snabbt få ett PCR-baserat provsvar.

En stor del av besluten som tas kring patienter baseras på laboratorieanalyser. Som ledande distributör av laboratoriediagnostik är Triolab en trygg partner med lång erfarenhet och expertkompetens.

– Vi levererar diagnostisk utrustning från ett stort antal leverantörer och fungerar som en samarbetspartner för våra kunder, säger Fredrik Brandt, VD.

Partner under pandemin

Triolabs specialister jobbar nära sjukvården och samarbetar med många avdelningar och laboratorier. Företagets största affärsområde är blodgas, att mäta blodgaser är en central del på en IVA-avdelning. Det krävs kontinuerlig mätning av syresättningsparametrar för de covid-19-patienter som ligger i respirator.

Triolabs leverantör Seegene var bland de första i världen som i pandemins inledning utvecklade ett diagnostisk PCR-kit för covid-19. PCR-analyser används över hela världen och är så kallad ”gold standard”. Fördelen med Seegenes lösning är att den lämpar sig väl för höga provvolymer och att den kan särskilja olika mutationer. Att få svar på PCR-analyser tar tid och under pandemin finns behov av snabbare provsvar.

VitaPCR™ löser behovet av ett snabbare provsvar

Att få snabba provsvar kan vara viktigt för patienten, för att förbättra flödet för vården och för att minska pandemins utbredning. Det finns antigentester som är snabba och enkla att använda men de har inte lika hög tillförlitlighet som PCR-analyser.

– Det är här instrumentet VitaPCR™ från Credo Diagnostics kommer in. Den har snabbheten som ett antigentest och lika hög tillförlitlighet som en traditionell PCR-analys, säger Zoltan Korodi, produktchef.

Det är viktigt för Triolab att hitta högkvalitativa produkter för patienten och under pandemin har det varit extra betydelsefullt att agera snabbt.

– Det finns tyvärr många oseriösa aktörer på marknaden, men vi har den kompetens och erfarenhet som krävs och vi kan därmed medverka till utvecklingen av den svenska sjukvården, berättar Fredrik Brandt.

Flyttar vården närmare patienten

VitaPCR™ flyttar vården närmare patienten och förenklar för personalen. Idag finns över 70 instrument på olika sjukhus och vårdcentraler i landet.  Instrumentet finns även hos ett antal aktörer som utför analysen och utfärdar reseintyg, ett exempel är Carelab i Göteborg.

– Det är en stor fördel för såväl patient som resenär att få provsvaret med en gång, vilket man får med VitaPCR™. Behöver du ett reseintyg är det en trygghet att veta att du får provsvaret inom 20 minuter, avslutar Fredrik Brandt.