Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Patrioter vill hala regnbågsfanan

Regnbågsflaggans hissande i samband med HBTQ-festivalen i juni har väckt ont blod hos Patriotiska studentförbundet, som sköter den kommunala flaggningen. Ett misslyckat experiment, kallar föreningen nyordningen.

Nu kan Idrotts- och föreningsförvaltningen komma att se över patrioternas bidrag.

- Det skulle över huvud taget inte hissats regnbågsflaggor någon annanstans än på Avenyn, nu hissades flaggorna på alla kommunala inrättningar, säger Patriotiska studentförbundets kansler Torsten Persson och hänvisar till gammal praxis om att bara nationsflaggor ska hissas utanför evenemangsstråket.

Och han ogillar trenden.

- Tidigare i år tillät man samerna att flagga på Gustav Adolfs torg och sedan fick zigenarna flagga. Vad blir nästa steg, att handikappsrörelsen hissar sin? De har väl ingen flagga, men de kan ju kanske skapa en med en rullstol och två korslagda kryckor undertill, säger Torsten Persson.

"Värnar om svensk kultur"

Patriotiska Studentförbundet anlitas av kommunen sedan 1977 för flaggning av svenska flaggan på skolor och offentliga byggnader runt om i Göteborg när annan kommunalanställd personal är ledig. Förbundet ombesörjer även kommunens högtidlighållande av Gustav II Adolfs död, i november varje år. Man beskriver sig som partipolitiskt obundet med uppgift att bland annat främja intresset för och värna om svensk kultur, tradition och historia. Flaggningsverksamheten finansieras under år 2011 med 28 000 kronor i drifts- och verksamhetsbidrag från Idrotts- och föreningsförvaltningen.

Men årets initiativ att flagga med regnbågsflaggan i samband med HBTQ-festivalen innebar för mycket merarbete enligt förbundet som några dagar efter festivalens slut skulle fullgöra sitt uppdrag inför nationaldagen.

- Jag satte ihop en skrivelse till stadsdirektören redan i slutet av maj att detta var en väldigt dålig idé och att det fanns alla anledning att befara att homosexflaggorna skulle tillgripas och att i samband därmed även flagglinor skulle skäras av. Jag fick helt rätt i det, säger Torsten Persson och menar att de saboterade flagglinorna skapade svårigheter att hissa blågult under nationaldagen.

"Pedagogiskt misslyckat"

Nu äskar förbundet 2000 kronor extra av kommunen för merarbetet samtidigt som man hoppas att regnbågsflaggan halas för gott från skolor och andra kommunala institutioner:

"Jag hoppas innerligt att det sålunda misslyckade experimentet med att hissa regnbågsflaggor vid skolor och andra inrättningar med det ovan beskrivna, föga oväntade resultatet aldrig kommer att upprepas".

Även om Torsten Persson ser den ökande flaggningen av minoritetsflaggor som ett problem så förnekar han bestämt att förbundet skulle ha något emot regnbågsflaggan som sådan eller HBTQ-festivalen –eller homosexfestivalen som han benämner den.

- Jag har inget emot homosexfestivalen, det här handlar om ett ogenomtänkt beslut om flaggning på alla kommunala inrättningar. Det är också pedagogiskt misslyckat. Hur ska man förklara som förskollärare för små barn vad det är för flagga och vad den symboliserar och vad det är för människor. Barnen kan ju få mardrömmar om förskoleläraren berättar om vad homosexualitet handlar om, säger Torsten Persson.

Förbundets skrivelse är riktad till jämställdhets- och mångfaldsgruppen vid Stadskansliet där Anna-Carin Jansson uppger att man fått både positiv och negativ respons för sin flaggning i början av juni. Vandaliseringen hade inte rapporterats in till Stadskansliet tidigare.

- Det finns ett traditionellt sätt att se på flaggning, men samtidigt håller staden på att förändras och vi har också ett uppdrag att värna om minoriteter. Det får inte finnas någon som helst tvekan om att Göteborg inte har en värdegrund som vilar på mänskliga rättigheter och respekt, säger hon.

"Det låter inte bra"

Några extra pengar vill inte Stadskansliet ge förbundet utan hänvisar till Idrotts- och föreningsförvaltningen som har hand om bidragen. Stadskansliet har också varit i kontakt med Idrotts- och föreningsförvaltningen och bett dem att klargöra vilka flaggor som Patriotiska studentförbundet ska hissa och hala under året. I nuläget är det bara den svenska.

- Jag uppfattar det av Torsten Perssons mejl till Stadskansliet som att han har tagit hand om uppdraget med regnbågsflaggorna och att han vikt ner dem värdigt enligt alla konstens regler, men att han är emot att det krockat med den allmänna flaggningen av svenska flaggan, säger Linus Kron, verksamhetschef på Idrotts- och föreningsförvaltningen.

Men skulle det inte vara en principiellt viktig hållning för kommunen att den som anlitas för flaggningen är någorlunda neutral i förhållande till vilka flaggor som hissas?

- Det låter inte bra det han säger. Vi är precis i startfasen för att se hur vi ska göra med de här drifts- och verksamhetsbidragen till nästa år. Om det visar sig att de är olämpliga för uppdraget kommer vi föreslå att vi inte ska göra på det här sättet.

Kommunen har i flera år konstaterat att alternativet till att låta Patriotiska studentförbundet sköta flaggningen under helgdagar, med extrainkallade vaktmästare eller upphandlade tjänster från externa bolag, skulle innebära en betydligt större kostnad. I samband med att Patriotiska studentförbundet beviljades verksamhets- och driftsbidrag för 2011 skrev Idrotts- och föreningsförvaltningen i ett tjänsteutlåtande att "i förhållande till det uppdrag Patriotiska studentförbundet utför för kommunens räkning, bedömer vi att det föreslagna bidraget är väl använda pengar".

Enligt Linus Kron kommer förvaltningens förslag till nya bidrag vara klart i oktober.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.