Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Oskäliga elavtal kostar elkunder över en miljard

Att helt ta bort de orimliga överpriserna på anvisade elavtal skulle vara ett stort steg i rätt riktning att förbättra elbranschens dåliga rykte, skriver Marie Dahllöf, vd GodEl.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag, torsdag 30/10, presenterar Energimarknadsinspektionen sin uppföljning av hur elhandelsbolagen levt upp till överenskommelsen med förra regeringen om åtgärder för att få bort dyra så kallade anvisade elavtal.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

En ny beräkning från GodEl visar att anvisade elkunder hittills i år betalat över 800 miljoner kronor mer för elen än om de tecknat vanligt rörligt avtal. Under senaste 12 månaderna är förlusten – och elbolagens extra intäkt – över en miljard kronor.

Bakgrunden till anvisade avtal – även kallade ”tillsvidarepris”– finns i ellagen. Den säger att alla har rätt till el i bostaden när de flyttar in. Om kunden inte gör ett aktivt val anvisar nätbolaget en elleverantör åt kunden, ofta ett bolag i egna koncernen.

30 procent mer för sin el

Problemet är att det inte finns regler för vad anvisade avtal får kosta eller hur länge de kan löpa. Då ett ömsesidigt avtal aldrig ingås bestämmer elleverantören priset – och det blir i allmänhet mycket dyrare än andra kunders pris. Hälften av de anvisade kunderna har dessutom haft det mer än 12 månader, enligt statistik från förra året.

I snitt betalar en kund med anvisat avtal omkring 30 procent mer för sin el än kunder med vanliga avtal. För ett genomsnittligt hushåll med anvisat pris boende i lägenhet har det under de senaste 12 månaderna inneburit en merkostnad på nästan 1 500 kronor. För en villaägare med elvärme är samma siffra det senaste året 6 500 kronor.

En positiv utveckling är att andelen anvisade kunder minskat. År 2001 hade 65 procent av elkunderna anvisade priser, idag drygt 15 procent. Men fortfarande får vart sjätte hushåll – 720 000 elkunder – ofta utan att vara medvetna om det, betala ett rejält överpris. I takt med att andelen anvisade kunder minskat har bolagen kompenserat och höjt prismarginalen. Mellan 2001 och 2014 har bolagens extramarginal för anvisat avtal jämfört med rörligt mer än tredubblats.

God grundtanke

Ellagens grundtanke är god, den har konsumentperspektivet att alla ska ha rätt till el vid flytt. Men då priset är oreglerat och utan tak för löptid är frågan hur konsumentvänlig lagen är i praktiken. Det är svårt att tro att lagstiftarens syfte var att, med ena handen, ge alla konsumenter rätt till el och samtidigt, med andra, kasta konsumenter som inte utnyttjar sin valfrihet åt vargarna.

Nu är det dags för den nya regeringens energiminister Ibrahim Baylan (S) att ta krafttag mot problemet. Det är inte rimligt att elbolagen fortsätter att år efter år tjäna miljardbelopp på kunder som av olika skäl missat att göra ett aktivt val.

Ett enda samtal ska räcka

Ett förslag, som utretts under den tidigare energiministern Anna-Karin Hatts (C) tid, är det vid flytt ska räcka med ett enda samtal till en elleverantör för att starta elavtal och elnätsavtal på en gång, oavsett vilket bolag som är nätägare på den nya orten. GodEl har som första, och så vitt vi vet fortfarande enda, elhandelsbolag redan infört detta på egen hand. Det är en enkel procedur som gör att kunder som flyttar inte riskerar att av misstag hamna på ett dyrt anvisat pris.

En av Baylans första viktiga uppgifter blir att driva det vidare till beslut och genomförande så snart som möjligt.

Regeringen bör även titta närmare på hur grannländerna Norge och Finland gjort. I finsk lag slås fast att anvisade priser ska vara ”skäliga”. I Norge är priset under första veckorna reglerat så att inga överpriser kan tas ut som i Sverige.

Långsiktigt har branschen allt att vinna på att ta större ansvar. Vi dras med lågt förtroende och säger oss vilja förbättra ryktet. Att helt ta bort de orimliga överpriserna på anvisade elavtal skulle vara ett stort steg i rätt riktning.

Marie Dahllöf

vd GodEl