Statens Kulturråd

ANNONS
Debatt

De rödgröna har övergivit scenkonsten

Lika viktiga som satsningarna på den fria scenkonsten var på 70-talet, lika avgörande är sveket i dag. Skulle den fördelningsmodell av anslag som används överföras på till exempel filmbranschen, så skulle det innebära att man avvecklade filmkonsulenterna och varje år gav alla pengarna till Ulf Malmros, Collin Nutley och Peter Kropénin i stället. Alice Bah-Kuhnke (MP): hur tänker du rätta till det här? skriver Max Lundqvist, teaterchef.