Särskilt utsatta områden

Debatt
2017-08-27

Fler jobb och bostäder i all ära – men hur ska det gå till?

DEBATT Det är en smula överväldigande att ta del av Göteborgspolitikernas självsäkra deklarationer kring stadens framtid och insatser mot segregationen. Lösningarna tycks vara så enkla; fler jobb, fler bostäder och poliser, ökat engagemang i skolan, föreningslivet och bostadsområdet. Decenniegamla problem i ny tappning möts med gårdagens retorik. Frågan om hur politikernas önskelista ska förverkligas förblir till stora delar obesvarad, skriver Lars Åberg, journalist och författare.

Utsatta områden ska lyftas för en mer jämlik stad

DEBATT Sju områden i Göteborg pekas ut som särskilt utsatta av polisen. Vi ska göra allt vi kan för att lyfta dem till samma nivå som övriga staden. Samtidigt får vi inte bara uppmärksamma problemen, allt det positiva som redan sker i fråga om trygghet, stadsutveckling, utbildning och jobb behöver också uppmärksammas i den ofta ensidiga debatten, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).