Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Klimatet

Debatt
2018-09-04

C vill ta nästa steg i energiöverenskommelsen

DEBATT Sommarens extremväder med torka och rekordtemperaturer visar att klimatförändringarna redan är här. Samtidigt ökar utsläppen av växthusgaser i Sverige igen. Förnybar energi har nästan ingen klimatpåverkan alls eftersom den inte släpper ut någon ny koldioxid. Vi har tagit ansvar och lagt grunden för en långsiktig energipolitik med brett stöd över blockgränsen. Nu måste vi ta nästa steg i energiöverenskommelsen med mer förnybar energi, en kraftfull energiomställning och smarta elnät, skriver Annie Lööf (C) och Rickard Nordin (C).
Debatt
2018-07-31

Höghastighetståg för klimatets skull

DEBATT Motståndare till höghastighetståg använder argumentet att de är olönsamma, eftersom det skulle bli för få resande och att banorna är för dyra att bygga. Nu har det tillkommit, att de också är ett klimathot just därför och att banorna kräver mycket betong. Även om allt skulle vara sant, vilket det inte är, är det bristande logik att påstå att det skulle göra väg- och flygtrafik miljövänligare, skriver Hans Sternlycke, vice ordförande för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet.
Debatt
2018-06-26

Varför inte äta en gratis lunch för klimatet?

DEBATT Politiska beslutsfattare bör sluta att presentera klimatpolitiken som något kostsamt. En ny sammanställning av forskningen som vi presenterar i Göteborg i dag visar nämligen att klimatåtgärder ofta ger stora nyttor. I flera fall är dessa sidonyttor klart större än åtgärdskostnaderna, skriver Mikael Karlsson, Fil dr, miljöforskare KTH, Eva Alfredsson, Fil dr, miljöforskare KTH och Nils Westling, forskningsassistent KTH.
Debatt
2018-06-25

Livsavgörande frågor om miljö och ekonomi behöver få svar

DEBATT Ekonomin och miljön hör ofrånkomligen ihop. Den mycket snabba ekonomiska utveckling vi sett under 1900-talet har inneburit att miljarder människor har kunnat lyftas ur fattigdom, samtidigt som samma ekonomiska utveckling tyvärr bidragit till att vi i dag står inför en rad globala ekologiska utmaningar som vi helt enkelt inte kan bortse från. Vi anser dock att i stället för att diskutera om hög ekonomisk tillväxt mest är bra eller dåligt bör fokus ligga på att analysera hur framtiden kan styras i en riktning som innebär att ytterligare människor kan lyftas ur fattigdom samtidigt som vi hanterar de globala ekologiska utmaningar vi står inför, skriver Olof Johansson-Stenman, Gunnar Köhlin, Åsa Löfgren och Thomas Sterner.
Debatt
2017-08-25

Hållbarhet befäster Sveriges position på evenemangskartan

DEBATT För att Sverige ska fortsätta vara ett attraktivt evenemangsland är det en förutsättning att evenemangen är hållbara. Vi måste säkerställa rättvisa arbetsvillkor, minska klimatpåverkan och arbeta med jämställdhets- och inkluderingsfrågor. Detta är extra angeläget i en tid där oegentligheter kopplat till större internationella idrottsevenemang tyvärr är alltför vanligt förekommande, skriver Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet.