Johan Rydén

(M) kommunfullmäktiges ordförande, Halmstad