Hamnkonflikten

Debatt
2017-08-01

Ta ert ansvar för konflikten i hamnen, LO

DEBATT Det råder fredsplikt i Göteborgs hamn. Ändå har ett fristående fackförbund, Hamnarbetarförbundet, utnyttjat en lucka i lagen och kräver ett eget avtal, vilket står i strid med det som LO tecknat med arbetsgivaren. Det minsta man kan förvänta sig är att LO öppet tar avstånd från Hamnfyrans metoder och agerande eftersom det underminerar både den svenska modellen och i förlängningen LO, skriver Christofer Fjellner (M).