Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Oansvarigt att antyda ett invasionshot

Att ens antyda att det finns någon form av invasionshot mot Sverige är oansvarigt. För ett parti med ambitioner om regeringsmakten, som Socialdemokraterna, finns ett särskilt ansvar att presentera verkligheten på det mångfacetterade och komplexa sätt sådan den är, skriver Hans Wallmark (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I morgon, fredag, presenteras Försvarsberedningens första rapport. Det är en länge emotsedd säkerhetspolitisk analys. Något av en offentlig förpostfäktning har nu brutit ut mellan ledande företrädare som i debattartiklar och intervjuer försöker markera sin position inför lanserandet av rapporten. Det mesta kretsar kring Ryssland och Östersjöområdet. Därmed finns en stor risk att det bortses från andra viktiga tendenser och skeenden som påverkar vårt land och Sveriges långsiktiga försvars- och säkerhetspolitik.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det finns också en stor fara i att vara slarvig eller sladdrig med uttrycken. Att ens antyda att det finns någon form av invasionshot mot Sverige är oansvarigt. För ett parti med ambitioner om regeringsmakten, som Socialdemokraterna, finns ett särskilt ansvar att presentera verkligheten på det mångfacetterade och komplexa sätt sådan den är. Det kanske inte alltid blir de mest slagkraftiga tidningsrubrikerna men är en trovärdig grund på vilken en stabil politik kan baseras.

Halvkvädna visor duger inte

Försök till kortsiktiga poänger kan möjligtvis gynna ett oppositionsparti men bidrar knappast till frammejslandet av en ansvarsfull svensk försvars- och säkerhetspolitik. Om S ser ett militärt hot mot Sverige måste man stå upp för det – i relationen till vårt största grannland och i budgetmotioner. Då gäller inte halvkvädna visor om att man ser det om fem eller tjugo år. Det man säger och skriver måste få konsekvenser ifall det ska vara trovärdigt.

Vi har under de senaste årens budgetar presenterade i riksdagen inte sett några anslagsökningar från Socialdemokraterna på försvarsområdet. Snarare tvärtom. Det som nu sker i Ryssland har inte uppkommit den senaste tiden utan har snarare varit en målmedveten process. Det har inte följts upp av det parti som nu valt att torgföra sina åsikter.

Balanserad hållning

Just därför finns det skäl till en balanserad hållning som har möjlighet att ta till sig helheten med alla dess nyanser. Redan 2009 slog regering och riksdag fast att utvecklingen i Ryssland bär allt tydligare auktoritära drag. Den politiska kontrollen stärks, oberoende massmedier begränsas och partiväsendet är svagt. De delar av civila samhället som tar emot stöd och hjälp utifrån stämplas som ”utländska agenter”. Det går att tala om att ”Putinismen” stärker sitt grepp. Ett Ryssland som fortsätter att utvecklas i denna riktning är oroande. Dagens Ryssland är ett hot – mot sina medborgare!

Det konstaterades redan då att Ryssland har gjort sitt yttersta för att återta sin stormaktsroll. Angreppet på Georgien 2008 illustrerade att tröskeln för att använda militärt våld sänkts. Likaså bedömde regeringen att de ryska väpnade styrkorna fortsatt att utvecklas.

Därtill konstaterades landet ha en begränsad förmåga att driva omfattande militära operationer utanför det egna territoriet och närområdet. Det är direkt dumt att bortse från att Ryssland också står inför svåra utmaningar ifråga om ekonomiska, demografiska och strukturella problem.

Slutsatsen 2009, att Rysslands förmåga ökar genom ekonomiska prioriteringar, fler anställda soldater, tillförsel av ny eller modifierad materiel, ett förbättrat ledningssystem och samövning i högre förband, är fortsatt giltig.

Har S ändrat uppfattning?

Socialdemokraterna tycks nu ha kommit till sen insikt om att det skett en förändring. Däremot hanterar de dragna slutsatserna på ett oansvarigt sätt. Den bedömning som riksdagen tidigare gjort var att det inte är sannolikt med ett enskilt militärt väpnat angrepp mot Sverige under överskådlig tid. Har S ändrat uppfattning? På vilket sätt ska den nya hotbilden i så fall bemötas? Försvarsberedningen går nu in i slutförhandlingar. Jag hoppas att S tar ansvar och lämnar ett snävt partipolitiserande!

Hans Wallmark (M)

lriksdgasledamot Försvarsutskottet,

Försvarsberedningen