1/8

Nytt område i Göteborg som särskilt utsatt

Tynnered bedöms vara ett särskilt utsatt område i polisens nya rapport om platser där kriminella nätverk har stor påverkan på lokalsamhället. Stadsdelen har tidigare ansetts vara utsatt av polisen men i maj kommer områdets status uppgraderas till särskilt utsatt.

I maj släpper polisen en uppdaterad rapport över utsatta och särskilt utsatta områden. 2015 pekade polisen ut 53 områden runt om i Sverige som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer.

Av dem bedömdes 15 som särskilt utsatta. Det vill säga att de området är påverkat av kriminella nätverk och att boende känner sig hotade och till exempel inte vill ställa upp som vittnen. 

Av de 15 områden som pekades ut som särskilt utsatta 2015 ligger sex stycken i Göteborg.

Och nu tillkommer ytterligare ett. Även Tynnered kommer bedömas som ett särskilt utsatt område i den nya rapporten. 

– Jag blir ledsen och oroad över att det verkar vara på väg åt fel håll. Göteborg har ju en stor andel särskilt utsatta områden redan innan, säger Jonas Ransgård, moderaternas gruppledare i Göteborg till GP.

Polisen vill själva inte kommentera uppgifterna om vilka områden som pekas ut i den nya rapporten förrän den släpps i maj. Men enligt Mattias Lindholm, presskontakt på polisen, kommer antalet områden som bedöms som utsatta och särskilt utsatta att öka.

– Detta beror främst på att vi har bättre underlag för att sammanställa den här rapporten och inte att läget faktiskt har försämrats. Vi har skaffat oss bättre kunskaper om områdena och bedömer då att fler områden än tidigare uppfyller kriterierna för utsatta områden, säger han.

– Det är klart att det inte är roligt att bli klassat som ett särskilt utsatt område. Men å andra sidan vet vi ju om att det finns problem i Tynnered. Då är det bra att vi får informationen så att vi kan rådgöra med polisen och oss själva för att vi ska kunna sätta in insatser, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S). 

Politikerna i Göteborg har informerats om att nu även Tynnered bedöms vara särskilt utsatt. Och trots att det inte nödvändigtvis betyder att läget har försämrats i området tycker Jonas Ransgård att utvecklingen är oroande.

– Jag är ju inte upprörd över att det är på listan utan för att det är områden där rättssamhället sätts ur spel och människor känner otrygghet, säger Jonas Ransgård. 

Fakta särskilt utsatta områden: 

I en rapport har polisen pekat ut 15 särskilt utsatta områden där kriminella nätverk har stor påverkan på lokalsamhället. 

Av 15 områden ligger sedan tidigare sex områden i Göteborg: 
Biskopsgården
Bergsjön
Hjällbo
Hammarkullen
Gårdsten
Lövgärdet 

I maj släpper polisen en uppdaterad rapport. I den nya rapporten bedöms även Tynnered vara särskilt utsatt.