Varbergs kommun vill ge föräldrar 82 000 kronor i böter efter Thailandsresa

Skolan i Thailand ansågs inte uppfylla kraven och föräldrarna riskerade böter på 2 000 kronor per skoldag om de tog med sitt barn.
Ändå åkte de iväg. Nu vill Varbergs kommun att de betalar över 80 000 kronor i böter.