Skredet kommer att kosta mindre än den miljard som regeringen avsatte i sin vårändringsbudget.
Skredet kommer att kosta mindre än den miljard som regeringen avsatte i sin vårändringsbudget. Bild: Jonas Lindstedt

Så mycket har skredet på E6 kostat Trafikverket hittills

Regeringen sköt till en miljard kronor för att återuppbygga E6 efter skredet i Stenungsund.
Men när vägen nu är återuppbyggd ser slutnotan ut att bli betydligt lägre.

ANNONS

Det tog nio månader från det att 400 meter av E6 totalraserades av ett skred i höjd med Stenungsund till det att kungen kunde ta en första tur på nylagd asfalt på samma sträcka. Det var flera månader tidigare än väntat, lite över nio istället för ett år eller mer. Och även kostnaden hamnade lägre än beräknat.

– Vi ligger på ungefär 370 miljoner till dags dato. Det som återstår är färdigställande av E6, inklusive beläggning 2025, samt återställande av omledningsvägnätet, säger Annelie Amft, verksamhetschef för underhåll i Västra regionen.

Det handlar alltså bland annat om att lägga ett lager asfalt till nästa sommar för att vägen ska bli mer slittålig, att återställa delar av Kärrbäcken som ligger i anslutning till E6 och utföra kontrollmätningar i efterhand. Men också om att se över vad som behöver göras på de vägar dit trafiken letts om för att de ska bli återställda.

ANNONS

Pengar över av miljarden

Men det ser alltså ut att bli en hel del pengar över av den miljard som regeringen sköt till i sin vårbudget för att Trafikverket skulle kunna återuppbygga vägen. Tanken var att de skulle kunna återställa E6 utan att vägunderhåll i andra delar av landet skulle bli lidande.

Trafikverket kan i dagsläget inte ge en exakt siffra för deras slutnota, det kan stå klart först någon gång nästa år. Men det kommer alltså tillkomma en del ytterligare kostnader. Det handlar sannolikt om ett ”antal miljoner”, berättar Daniel Svensson, projektchef för återuppbyggnadsprojektet på Trafikverket.

– Det kommer inte att kosta dubbelt så mycket till, säger han.

Sveriges kung Carl XVI Gustaf invigde den återuppbyggda sträckan den 3 juli. Här tillsammans med projektchef Daniel Svensson.
Sveriges kung Carl XVI Gustaf invigde den återuppbyggda sträckan den 3 juli. Här tillsammans med projektchef Daniel Svensson. Bild: Josefine Stenersen

Vad kommer de pengarna användas till?

– Vi kommer att föra en dialog med departementet, vi har stora behov av underhåll. Så är det möjligt så går de till underhåll, säger Annelie Amft.

Varför blev det billigare?

– När vi satte prognosen så var det precis efter skredet, då det fanns otroligt mycket risker, så vi gjorde en kalkyl efter bästa förmåga. Då visste vi inte om det skulle komma följdskred. Sen har vi hittat olika lösningar. Men vi har inte en slutsumma.

Använde undantag

Om det tar längre tid så kostar det också mer, så det faktum att Trafikverket blev klara nu i juli istället för till hösten eller årsskiftet – har sparat pengar. Myndigheten har arbetat på ett annat sätt med skredområdet än vanligt, istället för att jobba med utredning, projektering och produktion i den ordningen så har de gjort allt parallellt.

ANNONS
Det område där skredet startade har skredsäkrats av Trafikverket, men i början av projektet fanns en oro för fler mindre skred.
Det område där skredet startade har skredsäkrats av Trafikverket, men i början av projektet fanns en oro för fler mindre skred. Bild: Josefine Stenersen

Varför jobbar ni inte alltid så här?

– Här har vi kunnat jobba inom vägområdet, vi har inte behövt ta fram en ny vägplan eller ny mark i anspråk, alltså lösa in mark från allmänheten. Det gör jättestor skillnad, säger Jörgen Einarsson, regiondirektör i Västra regionen på Trafikverket.

De har också använt sig av ett undantag i upphandlingslagstiftningen som kan tillämpas vid ”synnerlig brådska”. Det innebar att Trafikverket inte behövde lägga ut en öppen förfrågan som de vanligtvis är bundna att göra, utan kunde gå direkt till ett eller flera företag. Bara ett förfrågningsunderlag på projekt av den här storleken kan ta mellan sex månader och ett år.

De 370 miljonerna har alltså gått till Trafikverkets kostnader för återuppbyggnaden av den statliga vägen, E6, som använts hittills. Skredet kommer att kosta mer på andra håll, exempelvis är det kommunen som återställer den lokala vägen, Ucklumsvägen, och inte heller andra samhällskostnader är inräknade.

LÄS MER:Så byggs E6:an upp efter skredet

LÄS MER:Misstänkta för raset på E6 släppta på fri fot efter husrannsakan

LÄS MER:Här provkör kungen E6 efter jordskredet vid Stenungsund

LÄS MER:Statens haverikommission utreder jordskredet vid E6

LÄS MER:Två enorma skred – ändå fortsätter byggena vid E6

LÄS MER:Fem faktorer som kan ha utlöst skredet vid E6

LÄS MER:Lastbilschauffören Uladzislau låg och sov när skredet inträffade i Stenungsund

LÄS MER:Skred på E6 i Stenungsund – flera fordon körde ner i rasmassorna

ANNONS