Patienter med prostatacancer, bröstcancer, lungcancer, tjocktarmscancer och malignt melanom kan tack vare ny medicin och bättre vård leva längre, skriver Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) i ett pressmeddelande.
Patienter med prostatacancer, bröstcancer, lungcancer, tjocktarmscancer och malignt melanom kan tack vare ny medicin och bättre vård leva längre, skriver Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) i ett pressmeddelande. Bild: Jonas Dagson/TT

Personer med spridd cancer lever allt längre

Nya läkemedel och bättre vård har tydligt ökat överlevnaden bland patienter med spridd cancer. I Västra Götaland har överlevnaden i fem vanliga cancerformer i vissa fall ökat med flera år på kort tid.

ANNONS

Patienter med prostatacancer, bröstcancer, lungcancer, tjocktarmscancer och malignt melanom kan tack vare ny medicin och bättre vård leva längre, skriver Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) i ett pressmeddelande.

Malignt melanom, den form av hudcancer som ökar mest, botas oftast genom kirurgi och det har tidigare varit en mycket dålig prognos när cancern spridit sig. I dag är prognosen bättre och överlevnaden ökar tydligt. Mediantiden för överlevnaden bland patienter som fått cellgiftsbehandling var tidigare cirka nio månader. Med nya behandlingar har den ökat till 28 månader .

Dubbelt så länge

Personer med spridd lungcancer lever i dag dubbelt så länge som för fem år sen. Och vad gäller spridd prostatacancer har medianöverlevnaden ökat från ett till tre år från 2012 till 2017.

ANNONS

För patienter med spridd bröstcancer har nya läkemedel inneburit att 40 procent nu överlever fem år.

Johanna Svensson, verksamhetschef på onkologen, Sahlgrenska universitetssjukhuset säger i pressmeddelandet att många i dag lever med sin spridda cancer som en kronisk sjukdom under flera år.

- Det är en fantastisk utveckling att patienter kan leva allt längre med en mycket svår sjukdom. Men det kräver hög tillgänglighet i form av möjlighet att få kontakt dygnet runt, komma till mottagningen med kort varsel och tillgång till en vårdplats för att patienten ska känna sig trygg och vården ska vara säker, säger Johanna Svensson.

ANNONS