Oppositionen vill stoppa sänkningen av biljettpriserna

I vår är det tänkt att biljettpriserna hos Västtrafik ska bli billigare.
Nu vill oppositionspartierna i Västra Götalandsregionen stoppa den prissänkningen. Förslaget har gått igenom i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden – och ska nu gå vidare till regionfullmäktige.
– Vi ser en risk för ökade kostnader och det är oansvarigt att inte genomföra en normal ökning av biljettpriserna, säger Birgitta Granquist (L).

ANNONS
|

Varje år sker en prisjustering av Västtrafiks biljettpriser, något som de senaste åren har inneburit en höjning av priserna på runt 2,5 procent i januari.

I höstas försökte Socialdemokraterna stoppa höjningen som skulle ske i januari 2023, men misslyckades. När Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet sedan tog makten i regionen lade man fram en tilläggsbudget där biljettpriserna skulle sänkas igen.

Det innebär att priserna höjdes i januari (en enkelbiljett gick från 35 till 36 kronor och en månadsbiljett från 815 till 835 kronor) men att de ska sänkas tillbaka igen i slutet av april.

Nu vill den grönblå samverkan i regionen, det vill säga Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, stoppa den kommande sänkningen.

ANNONS

Under torsdagen tog M, L, KD och C fram ett yrkande hos infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för att låta priserna ligga kvar på samma nivå som efter höjningen i januari. Med stöd från Sverigedemokraterna gick yrkandet igenom.

– Vi ser en risk för ökade kostnader och i det läget tycker vi att det är oansvarigt att inte genomföra en normal ökning av biljettpriserna, säger Birgitta Granquist (L), ledamot i nämnden.

Hon berättar att tjänstemännen har flaggat för stora osäkerheter och ökade kostnader framöver.

– En sänkning av priserna kommer på något vis att innebära försämrad kvalitet och en försämrad tillgänglighet. En normal ökning av biljettpriserna känns som rimlig för att kunna hålla kvar en bra kvalitet och fortsätta utveckla kollektivtrafiken så det blir fler linjer och fler bussar för att hantera trängsel och öka tillgängligheten. Och då behövs de här pengarna.

Moderaterna i regionen skriver i ett pressmeddelande att den planerade sänkningen av biljettpriserna ”riskerar att leda till hundratals miljoner i budgetunderskott”.

”Kollektivtrafiken är redan i dag till stor del skattesubventionerad, och vi moderater i Västra Götalandsregionen värnar vårt grunduppdrag, det vill säga sjukvården. För oss kommer alltid sjukvården först och således också före billigare kollektivtrafik. Vi efterfrågar mer ansvar och mindre allt-åt-alla-politik."

ANNONS

V: ”Jojoeffekter är inte önskvärda”

Louise Jeppsson (V), ordförande i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, reagerade på yrkandet.

– Det är lite märkligt att man från oppositionens sida i höstas släppte igenom en tilläggsbudget med en väldigt tydlig inriktning med full finansiering för prisjusteringen, men att man sedan försöker stoppa den i nämnden.

Eftersom sänkningen är en del av tilläggsbudgeten måste nämndens beslut även prövas i regionfullmäktige, något som enligt Louise Jeppsson inte kan ske förrän i april. Det är därför möjligt att prissänkningen sker, för att sedan följas av en höjning igen.

– Ett möjligt scenario är ju då att priserna höjs återigen 2023 och sådana här jojoeffekter är inte önskvärda för varken resenärerna eller Västtrafik, säger Louise Jeppsson.

”Stor chans” att gå igenom

Tillsammans har M, L, KD, C och SD majoritet i regionfullmäktige med 81 av 149 mandat. Enligt Birgitta Granquist har därför förslaget en stor chans att gå igenom, så länge partierna röstar likadant i fullmäktige som i nämnden.

Nämndens ordförande ser en risk för en icke önskvärd ”jojoeffekt”, tror du att folk blir förvirrade eller irriterade om priset går upp, ned och sen upp igen?

– Det får nästan stå för ordföranden då. Inom regionen har man under alla år haft en jämn, låg ökning av priserna just för att det inte ska bli nödvändigt med någon extremhöjning. I Göteborg innebär det en sänkning från 36 till 35 kronor för en enkelbiljett i zon A. En krona, det tror jag folk inte reagerar lika starkt över som om man plötsligt inte har en buss att åka.

ANNONS

Så höjdes biljettpriserna januari 2023

Innan höjningen 8 januari

Enkelbiljett: 35 kronor

Flexbiljett (försvinner ur sortimentet 23 april): 620 kronor

1 dygn: 115 kronor

3 dygn: 230 kronor

30 dagar: 815 kronor

90 dagar: 2 200 kronor

365 dagar: 8 150 kronor

Efter höjningen 8 januari

Enkelbiljett: 36 kronor (+1 krona/2,9%)

Flexbiljett (försvinner ur sortimentet 23 april): 635 kronor (+15 kronor/2,4%)

1 dygn: 115 kronor, ingen höjning

3 dygn: 230 kronor, ingen höjning

30 dagar: 835 kronor (+20 kronor/2,5%)

90 dagar: 2 255 kronor (+55 kronor/2,5%)

365 dagar: 8 350 kronor (+200 kronor/2,5%)

Priserna avser en vuxenbiljett inom en zon (A, B eller C).

Rödgröna styret (S, V och MP) vill sänka priserna till det billigare priserna, alltså exempelvis 35 kronor för enkelbiljetten och 815 kronor för ett 30 dagar.

Grönblå samverkan (M, KD, L och C) med stöd från SD vill behålla de dyrare priserna, alltså 36 kronor för enkelbiljetten och 835 kronor för 30 dagar.

LÄS MER:Klart: Västtrafiks priser höjs – men sänks i vår

LÄS MER:Västtrafiks nya ordförande: Vi vill inte höja priserna

LÄS MER:Nu blir Västtrafiks biljetter dyrare – så kan du undkomma prishöjningen

ANNONS