Långa köer väntar när E20 byggs om söder om Alingsås

En sträcka på fyra kilometer mellan Tollered och Ingared ska byggas om till motorväg med planskilda korsningar. Under bygget kommer trafikanterna att få räkna med långa köer.
– Det kan bli köer som tar både 10, 20 och 30 minuter, säger trafikverkets projektledare Margaretha Rhodin.