Helén Eliasson (S) vald till regionstyrelsens ordförande i VGR

Maktskiftet i Västra Götalandsregionen är ett faktum. Helén Eliasson (S) är ny ordförande i regionstyrelsen och blir därmed regionens mäktigaste politiker.
Se hela listan på toppolitikerna som nu ska styra regionen – och hur mycket ersättning de kommer få.

ANNONS
|

Efter åtta år lämnar Johnny Magnusson (M) den västsvenska regionpolitikens tyngsta post.

Efterträdaren är socialdemokrat, från Borås, och heter Helén Eliasson. Hon valdes på tisdagen till regionstyrelsens ordförande, när de nyvalda ledamöterna i fullmäktige samlades för första gången.

– Det är ett stort förtroende som jag självklart är väldigt ödmjuk inför. Samtidigt är jag väldigt glad och stolt, säger Helén Eliasson (S).

Helén Eliasson har den gångna mandatperioden varit vice ordförande i regionstyrelsen. I sin nya roll kommer hon att tjäna 96 867 kronor i månaden.

Lars Holmin (M) vice ordförande

Precis som S, V och MP tidigare aviserat blir det nu alltså ett maktskifte i Västra Götalandsregionen. De rödgröna partierna kommer i minoritet att få ansvar för bland annat invånarnas sjukvård och kollektivtrafik.

ANNONS

– Det man kommer märka är att vi kommer vara ute mycket i verksamheterna, och ta till oss hur man upplever att det är att jobba hos oss, så att vi får bra underlag när vi lägger en komplett budget i juni. Då ska vi ge besked om hur vi ska göra ett omtag för att i ett första steg klara vårdgarantin, och också kunna förbättra arbetsvillkoren för våra medarbetare för att säkra en välfärd för våra invånare.

Som brukligt får oppositionsledaren, Lars Holmin (M), den vice ordförandeposten i regionstyrelsen och därmed en ersättning på 89 416 kronor per månad.

Renée Bengtsson (S) fullmäktiges ordförande

Ser man till övriga 13 heltidsuppdrag i regionstyrelsen återfinns samtliga partiers gruppledare som så kallade regionråd. Utöver dem är två av de nyvalda ledamöterna Göteborgspolitiker: My Alnebratt (S) och Peter Hermansson (M). Regionråden tjänar i år 74 513 kronor i månaden.

Ordförandeposten i regionfullmäktige, som är regionens högsta beslutande organ, tilldelas Lerumspolitikern Renée Bengtsson (S). Hon får 44 708 kronor i månadsersättning för uppdraget, som är på 60 procent.

LÄS MER:Nedskärningar kan fortsätta trots maktskiftet i Västra Götaland

LÄS MER:Johnny Magnusson (M) tackar för sig

LÄS MER:Sverigedemokraterna petar gruppledaren i regionen

Fakta: Toppolitiker i VGR 2022–2026

Regionfullmäktige:

Renée Bengtsson (S), ordförande

Conny Brännberg (KD), förste vice ordförande

Marjan Garmroudi (V), andre vice ordförande

Regionstyrelsen:

Helén Eliasson (S), ordförande

Lars Holmin (M), vice ordförande

Alex Bergström (S)

Bijan Zainali (S)

My Alnebratt (S)

Linn Brandström (M)

Peter Hermansson (M)

Håkan Lösnitz (SD)

Jonas Eriksson (SD)

Carina Örgård (V)

Maria Adrell (V)

Stefan Svensson (KD)

Cecilia Andersson (C)

Pär Lundqvist (L)

Madeleine Jonsson (MP)

ANNONS