Bunkring av coronamedicin oroar inköpare

Dexametason kan vara den första medicinen att rädda liv på coronapatienter, visar resultat från en ännu opublicerad brittisk studie som hyllas av WHO. I Göteborg, och Västsverige, dröjer dock det rutinmässiga användandet. Samtidigt oroas inköpare av det brittiska bunkrandet.
– Jag tycker det är en risk när man lyfter fram ett läkemedel och börjar bunkra, säger Marie Rasmuson, chef för sjukhusapoteket i Västra Götalandsregionen.