Trots att solenergin ökar med 60 procent per år, så utgör den bara cirka 0,1 procent av Sveriges totala elproduktion. Arkivbild: Jonathan Martinson
Trots att solenergin ökar med 60 procent per år, så utgör den bara cirka 0,1 procent av Sveriges totala elproduktion. Arkivbild: Jonathan Martinson

Allt fler tar vara på solens energi

Intresset för förnybar energi och framförallt solceller ökar kraftigt i Sverige. Och fördelarna är många, nackdelarna få, menar experterna. Nu satsar många kommuner på rådgivning för villaägare.

ANNONS

Med ökande miljöproblem och stigande energipriser blir solen allt viktigare som energikälla. Sedan 2014 har elproduktionen som kommer från solenergi tredubblats i Sverige men utgör fortfarande bara runt cirka 0,1 procent av Sveriges totala produktion.

– Framtiden ser ljus ut. I Sverige ökar användningen av solenergi med ungefär 60 procent varje år. För att solcellen ska kunna utgöra en större del av Sveriges energimix är det viktigt att arbetet med att förenkla lagstiftningen fortsätter. Vi ser gärna att ett sol-ROT-avdrag införs istället för dagens solcellsstöd samt att reglerna kring bygglov för solenergianläggningar förenklas, säger Johan Lindahl på branschföreningen Svensk Solenergi.

ANNONS

Statistiska centralbyrån, SCB, har sammanställt antal solcellsanläggningar i Sverige 2016, i Västra Götaland fanns då 1 592.

Men vad som avgör användning av solceller ligger på en nationell och lokal nivå, menar Alvar Palm, projektledare på Hållbar utveckling Väst och nationell samordnare för energikontoren i Sverige.

– Nationellt handlar det till exempel om skatteregler, på lokal nivå om en kommuns bygglovsbestämmelser, vilken inställning elbolagen har till solceller och grannar. Det är stor skillnad på kommuners bemötande och information, säger Alvar Palm.

I Västra Götaland jobbas det aktivt med att informera om fördelarna med solceller. En tredjedel av regionens energi- och klimatrådgivare är med i ett nationellt projekt, på uppdrag av Energimyndigheten, för att få fler villaägare att installera solceller på sina hustak.

Hans-Erik Linnros, energi- och klimatrådgivare på Härryda kommun, märker av intresset för solenergi i kommunen. Han får frågor om solceller varje vecka.

– En vanlig fråga är vad det kostar att installera. Och en del vill ha bekräftelse på att de gjort rätt genom att välja solceller, säger han.

Han hoppas att många fler småhusägare ska välja att investera i solceller framöver.

– Fördelarna är många. Det är enkelt att installera, lättskött, minimalt underhåll, det tickar på i 30-40 år, och dessutom gör du en insats för miljön. Antalet soltimmar i Sverige är lika många som i Centraleuropa. Genom att använda egenproducerad el, minskar du ditt beroende av köpt el. Överskottet kan dessutom säljas till elhandeln.

ANNONS

Och det finns pengar att söka. Solcellsstödet är 20 procent av investeringskostnaden och söks hos länsstyrelsen. I år har Energimyndigheten, ansvarig för stödet, fördelat 225 miljoner kronor, varav drygt 34 miljoner till Västra Götaland.

– Men fortfarande är många rädda för ny teknik och investeringskostnaden är en faktor som avgör. Man brukar räkna på ungefär 20 000 kronor per installerad kilowatt. En normal villa har i dag en kapacitet på runt fyra till sju kilowatt, säger Hans-Erik Linnros.

Han vill också pusha för den solkarta som många kommuner nu har tagit fram. Kartan är ett hjälpmedel där man kan ta reda på hur mycket solel som en specifik byggnad kan producera.

– Man kan zooma in sin egen bostad och se uppskattad takyta och solstrålning, och få en grov utgångspunkt för att bedöma förutsättningarna för solcellspaneler på ett hus, garage eller ett företag, säger Hans-Erik Linnros.

ANNONS