Så här berättade GP på förstasidan om den osannolika olyckan. Bilden togs av Siv Johnson.
Så här berättade GP på förstasidan om den osannolika olyckan. Bilden togs av Siv Johnson.

40 år sedan brodramat

Temperaturen var strax under noll, februarimorgonen mörk och Skåpesundsbron mellan Tjörn och Orust glashal. Egil Jensen fick sladd på sin långtradare och brakade genom räcket. Sekunderna senare hängde lastbilen under bron.

ANNONS

Släpet stod kvar på bron, flaket hade slitits av och fallit i vattnet. Lastbilen dinglade 20 meter ovanför vattenytan.

Hytten var någorlunda intakt och där satt 39-årige Egil Jensen i mörkret och väntade på döden.

Broräcket vek sig under tyngden, kopplingen mellan lastbil och släp knakade betänkligt och Jensen gled sakta, sakta närmare vattnet.

Men efter drygt en halvtimma kunde några brandmän surra fast släpet vid räcket på andra sidan bron, kopplingen höll och Jensen lyckades undvika paniken.

Efter två timmar, när det ljusnade, kunde brandmännen fira ner en räddningssele. Jensen kröp ur hytten och halades upp till bron med en cigarett i mungipan.

ANNONS

På skakiga ben gick han till den väntande ambulansen och kördes till Kungälvs lasarett där jourhavande läkare kunde konstatera att dansken klarat sig utan allvarliga skador men att han var "en smula omskakad". Efter ett par timmar kunde Jensen lämna Kungälv och skjutas hem till Ålborg.

I vattnet flöt den norska upplagan av Kalle Anka, åtskilliga paket cigaretter, tio symaskiner och 6 000 liter färg

Bilderna på lastbilen som hängde i det demolerade broräcket spreds över världen och återfanns dagen efter på förstasidor i tidningar i Danmark, Norge, Tyskland och England.

Olyckan skyndade på Vägverkets beslut att ersätta bron som invigts sommaren 1939. Nio år senare, 1980, stod den nya Skåpesundsbron klar.

40 år efter den spektakulära olyckan är väg- och broräcken betydligt kraftigare.

Räckena får inte vara svaga, då kör bilar igenom, och de får inte vara för starka för då kan bilister i personbilar skadas allvarligt eller dödas om de kör in i räcket.

- De senaste åren har räcken dimensioneras räcken för att klara en påkörning med en buss, säger Göran Fredriksson, företrädare för Svenska Väg- och broräckesföreningen.

- De flesta påkörningarna sker i liten vinkel och hållfastheten räcker för de flesta olycksförloppen. Det finns inget räcke i världen som klarar en 60 tons långtradare som med full fart kör rakt in i räcket men Egil Jensens lastbil hade ett modernt räcke klarat.

ANNONS

Broräcken har testats genom påkörning av en lätt personbil i 20 graders vinkel mot räcket och med en hastighet: av 100 km/h och genom påkörning av buss på 13 ton i 20 graders vinkel i 70 km/h. Fordonen får inte välta och räcket får inte slitas sönder.

Från årsskiftet skall räcken att vara CE-märkta och provas med en ny strängare Europanorm.

På en sträcka av drygt tio kilometer vid de nybyggda delen av E 45 mellan Agnesberg och Älvängen sätts ett särskilt vägräcke med mycket hög hållfasthet mellan väg och järnväg. Räcket skall klara en påkörning med lastbil för att undvika att vägfordon kör upp på spåret.

ANNONS