Tufft för Trump - ingen smekmånad

Epoken Obama tar slut idag i en känsla av stor osäkerhet i världen. Donald Trump får en tuff start när han ska gå från ord till handling och kan glömma smekmånaden.

ANNONS
|

– Världen har varit orolig förut – presidenter har tillträtt under pågående världskrig. Vi kan bara konstatera att osäkerheten i världen av flera anledningar är högre än på länge, säger utrikesminister Margot Wallström.

Hon framhåller att säkerhetspolitik, handelspolitik och klimatpolitik är några av de viktiga frågor där det fortfarande finns frågetecken kring vilken politik som kommer att föras av den nya administrationen.

– Tillsammans med andra säkerhetsrådsmedlemmar ska vi försvara tanken på att samarbete och multilateralism – och ett starkt FN – gynnar alla, även USA. Fred, säkerhet och stabilitet uppnår vi inte genom att länder isolerar sig och rustar upp. Utan genom hitta de gemensamma ytorna där länder tillsammans kan hitta lösningar. Inte heller en transaktionsbaserad politik leder till hållbar fred. Att i stället fortsätta låta våra värderingar styra vårt handlande är både rätt och smart, säger Margot Wallström.

ANNONS

Sörsta osäkerheten sedan andra världskriget

Enligt Jan Hallenberg, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, har ingen ny amerikansk president medfört så stor osäkerhet sedan andra världskriget.

När Ronald Reagan tillträde 1981 var det spänt, han kallade Sovjet ondskans imperium och det fanns en konflikt mellan USA och Västeuropa. Amerikanerna ville stoppa ryska gasleveranser.

– Men oron var inte lika mångfacetterad, säger Jan Hallenberg. Reagan hade trots allt varit guvernör i åtta år och var politiskt erfaren. Det har inte Trump. Därför blir oron ännu större.

Jan Hallenberg lyfter för sin del fram fyra områden som kommer att visa om Trumps retorik följs av en lika långtgående politik, vilket många befarar:

1: Relationerna till Västeuropa och Nato. Tänker Trump värna den transatlantiska länken eller bryta den?

2: Hur långt är han beredd att gå med sina utspel om att införa strafftullar och riva upp handelsavtal? Om han gör det finns en potentiell risk för världsekonomin, enligt Jan Hallenberg.

3: Förhållandet till Ryssland. Trump söker uppenbarligen en ny relation, bland annat med målet att bekämpa IS på ett mer kraftfullt sätt. Men vad är priset för ett bättre samarbete? Ukraina?

– För att få en överenskommelse med Putin, är han villig att ta bort sanktionerna över huvudet på sina allierade i Europa? undrar Jan Hallenberg.

ANNONS

4: Kina och konflikten i Sydkinesiska sjön.

– Det är den största potentiella krigsrisken idag. Hur långt är Trump redo att gå för att markera mot Kinas anspråk på alla ögrupper och territorier?

Vill att USA ska stå fast vid avtal

De tilltänkta ministrarna för utrikesfrågor och försvar, Rex Tillerson och James Mattis, uttryckte i sentatsförhören andra tongångar än vad som hörts från Trump, de vill att USA ska stå fast vid ingångna avtal och är för Nato.

– De har andra uppfattningar än Trump. Vi får se vad det betyder på sikt och vilket kraft Trump lägger ner på utrikes- och säkerhetspolitiken. Som företagsledare tror han att han kan ge en order genom hela organisationen. Men regeringsmaskineriet är gigantiskt. Det kräver engagemang.

– Jag hoppas på att de mer traditionella linjerna, som både Tillerson och Mattis företräder, ska segra över tid. Tillerson gav dock ett krigiskt svar under senatsförhören. USA ska markera mot Kina i Sydkinesiska sjön, hette det, men hur? Man måste gå försiktigt tillväga.

Retar upp Kina

Trumps kontakter med Taiwan retar Kina ytterligare.

– Trump spelar på strömningar i det republikanska partiet som ser Taiwan som en demokrati och kapitalistisk aktör som bör värnas. De ifrågasätter varför USA skulle överge Taiwan. Det är potentiell dynamit, säger Jan Hallenberg.

ANNONS

Kriserna i Mellanöstern, kampen mot IS och banden till Israel är andra heta ämnen som Trump får ansvar för ikväll.

– Jag gissar att han kommer att markera solidariteten med Israel och att USA:s ambassad flyttas till Jerusalem. Men gör Trump det kan USA inte fungera som en medlare mellan Israel och Palestina. Jag fruktar att USA:s starka engagemang för Israel omöjliggör fortsatta fredsförhandlingar.

En ny president brukar ha en smekmånad i Vita huset, en lugnare övergångsperiod, men knappast Donald Trump.

– Nej, han har väldigt låga opinionssiffror så det blir svårt, säger Jan Hallenberg.

ANNONS