President Donald Trump och hans hustru Melania Trump talade passionerat om kampen mot drogmissbruk under ett möte i Vita huset.
President Donald Trump och hans hustru Melania Trump talade passionerat om kampen mot drogmissbruk under ett möte i Vita huset.

Trump förklarar krig mot opiater

USA:s president Donald Trump utlyser ett nationellt medicinskt nödläge, för att få fler befogenheter för att bekämpa det växande missbruket av opiater. Några nya pengar blir det dock inte.

ANNONS

I ett tal i Vita huset manar presidenten till kamp mot opiatepidemin som kräver tiotusentals liv i USA varje år, genom överdoser av heroin eller olika smärtstillande medel. Han kallade det den värsta drogkrisen i världshistorien.

- Förra året förlorade vi minst 64000 amerikanska liv på grund av överdoser. Det är 175 förlorade liv om dagen, fler än i trafikolyckor och dödsskjutningar sammanräknat, sade Trump.

ANNONS

Före presidentens framträdande talade hans hustru Melania Trump om sina möten med människor som vittnat om drogmissbruk.

- Det jag har lärt mig av dessa berättelser är att drogproblem kan drabba vem som helst, sade hon.

Regeringskällor har gjort klart att nödläges-deklarationen, som är giltig i 90 dagar i taget, inte tillför några nya pengar. Men den tillåter att existerande medel används effektivare för att bekämpa missbruket, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Frånvaron av nya pengar kritiserades av Demokratiska partiet och experter.

- Visa mig pengarna, kommenterade Demokraternas ledare i representanthuset Nancy Pelosi.

Trump lovade redan i augusti att proklamera federalt katastrofläge, en åtgärd skulle ha gett presidenten mer långtgående befogenheter, men så långt sträcker han sig inte, trots att det rekommenderades av den opiatkommission som han själv tillsatte i våras.

ANNONS

TT

Fakta: Opiatkrisen i USA

USA:s hälsomyndighet Health and Human Services har slagit fast att USA härjas av en opiatepidemi utan motstycke. De senaste åren har fler människor dött i överdoser än någonsin tidigare; 2016 förlorades 53000 liv till opiaterna, motsvarande siffra året innan var 33000.

Antalet människor som årligen dör i opiatöverdoser – inklusive smärtstillande medicin – har sjufaldigats sedan 1999. Totalt har över 210000 människor dött i sådana överdoser.

Cirka 80 procent av dem som dör i opiatkriser är vita. 10 procent är svarta och 10 procent är spansktalande så kallade hispanics.

En vanlig dag i USA tas över 650000 recept på opiater (oftast värktabletter) ut på landets apotek. Samtidigt prövar 580 människor heroin och över 90 dör av en opiatöverdos. Statistik visar att fyra av fem av dagens opiatmissbrukare har börjat med värktabletter. Sjukvården har dock blivit mer medveten och receptförskrivningarna av opiater har minskat med en femtedel sedan 2012.

Rättsliga processer mot ett antal läkemedelsbolag, som anklagas för att ha bidragit till epidemin, pågår.

Hälsodepartementets tre prioriterade områden för att bekämpa missbruket är: förbättra receptutskrivningen, öka tillgången till och användningen av läkemedelstödd beroendebehandling samt öka användningen av naloxone. Naloxone är ett slags motgift mot opiater som kan användas när någon har tagit en överdos. Det används nu i stor utsträckning av räddningstjänster och poliskårer i USA.

Källor: Hhs.gov, cdc.gov, National Institute on Drug Abuse, Council on foreign relations med flera

Fakta: Opiater

Opiater – som bland annat finns i heroin, morfin och kodein – kommer från råopium som utvinns ur växten opiumvallmo. Dess smärtstillande och berusande egenskaper har används under flera tusen år, och används fortfarande under kontrollerade former som smärtstillande läkemedel i sjukvården.

I praktiken påverkar opiaterna kroppens centrala nervsystem. Den omedelbara effekten är starka känslor av vällust samt att hunger, smärta och sexuell lust kan försvinna. Opiaterna är beroendeframkallande eftersom de ger ett kraftigt rus och kroppen snabbt utvecklar tolerans mot dem. Abstinenssymptomen är svåra. För stora doser kan leda till andningsstillestånd och död.

Opioider är syntetiskt framställda opiatbesläktade droger.

Källa: Beroendecentrum, Medibas med flera

ANNONS