Över 700 miljoner människor saknar tillgång till rent dricksvatten. Arkivbild.
Över 700 miljoner människor saknar tillgång till rent dricksvatten. Arkivbild.

Trots förbättringar – många utan rent vatten

Fler människor i världen har tillgång till rent dricksvatten nu än någonsin tidigare. Men fortfarande saknar nära 800 miljoner rent vatten.

ANNONS
|

Sedan millennieskiftet har antalet människor som saknar rent dricksvatten minskat från 1,1 miljarder till 785 miljoner. Det visar en ny rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) och Unicef som har undersökt förändringen i vattentillgångar, sanitet och hygien från och med millennieskiftet fram till 2017.

Värst drabbade är människor i vissa länder i Oceanien och söder om Sahara.

Trots en ökning från 19 procent år 2000 till 41 procent 2017, saknar ändå mer än hälften av Etiopiens invånare tillgång till rent vatten. I Mocambique har utvecklingen gått bättre från motsvarande 20 procent till 56 procent.

ANNONS

Politiska beslut

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för Wateraid Sverige, förklarar framgångarna med politik:

- Det handlar om länder med stora populationer som har tagit politiska beslut att investera i att säkerställa att människor får tillgång till rent vatten i sina länder, säger hon.

Trots framsteg som gjorts och där människor i fler länder än tidigare har tillgång till rent vatten är många fortfarande utan.

- Alla har möjlighet att bidra men också ansvar att bidra. Regeringar och myndigheter i de länder där situationen är som värst behöver göra en prioritering för det är en prioritetsfråga. Men det är också en fråga om att lägga investeringar och en budget och inte bara säga att man ska prioritera, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Sanitetssystem

Hon lyfter även två centrala utmaningar: urbanisering och klimatförändringar.

- Urbaniseringen är en utmaning där vi ser fler människor som bor på mindre yta och då måste man se över: Vilka system behöver vi för att säkerställa att det finns en säker vattentillgång men även sanitetssystem? säger Cecilia Chatterjee-Martinsen och fortsätter:

ANNONS

- Men även klimatförändringarna är en stor utmaning där man måste säkerställa att de system vi har i både våra städer och på landsbygden faktiskt klarar av ökade variationer i nederbörd.

TT

Fakta: Vattentillgång

785 miljoner människor saknar fortfarande rent dricksvatten. År 2000 var det 1,1 miljarder. Av de 785 miljoner som saknar vattentillgång i dag använder 144 miljoner människor vatten från sjöar eller floder.

Den största andelen som saknar tillgång till rent dricksvatten är människor som bor i vissa länder i Oceanien och i länder söder om Sahara.

673 miljoner människor uträttar sina behov utomhus.

Två miljoner saknar tillgång till ren sanitet.

40 procent saknar möjlighet till grundläggande hygien som tvål och vatten.

Källa: Wateraid, Unicef, Världshälsoorganisationen (WHO).

ANNONS