Arkivbild: TT och GP
Arkivbild: TT och GP

Polsk militär övade utan tillstånd på Västkusten

Polsk uniformerad militär lade till på Tjörn med motordrivna gummibåtar och övade sedan i området. Övningen genomfördes utan ett nödvändigt tillstånd från svenska regeringen.

ANNONS

Det var i mitten av maj som den polska truppen övade i Skärhamn. Av försvarets insatsrapport framgår det att den polska personalens syfte var att vistas på en privat träningsanläggning på Västkusten.

–Truppen har gjort andra saker som man inte ska göra utan tillstånd, bekräftarCarl A. Karlsson, vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten, för GP.

Polen hade ansökt om tillstånd att ta sig till anläggningen och tillbaka landvägen. Rapporten gäller dock att man varit ute och farit på sjön i trakten. Besättningen var ”underkastade disciplinär reglering” och eftersom gummibåtarna stod under militärt befäl betraktades dessaofficielltinte längre som enbart gummibåtar, skriver Försvarsmakten i sin rapport:

ANNONS

”Sammantaget gör detta att de motordrivna gummibåtarna ska betraktas som örlogsfartyg och därmed krävs tillstånd för att framföra fartygen på svenskt territorialhav”.

– Vi är en handläggande myndighet som ger tillstånd för transporter.I det här fallet har vi gett tillstånd för polska militärer att ta sig från Karlskrona till träningsanläggningen på Västkusten. Tillståndet gäller transport via landvägen. Sen fanns det inte tillstånd för verksamheten i övrigt och därför är förfarandet att betrakta somett brott mot tillträdesförordningen, förklarar Karlsson.

Efterspel fråga för UD

Det framgår inte av rapporten hur många personer som ingick i den polska truppen. Försvarsmakten vill heller inte kommentera den saken.

Däremot går det att utläsa att Polen hade sökt tillstånd för fem militärfordon med last. Den bestodalltså av tre gummibåtar. Istället för att enbart transportera fordonen till träningsanläggningen landvägen genomfördefartygen alltså en militärövning i området kring Tjörn. Vad denna gick ut på vill Försvarsmakten inte heller kommentera.

– Jag har ingen information om vad den polska truppen gjort exakt, sägerCarl A. Karlsson, vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten.

Vad blir det för efterspel av denna överträdelse?

–Det har jag ingen aning om. Nu har ärendet bollats över till Utrikesdepartementet.Jag vet inte vad man kommer göra från deras håll, men sannolikt påtala att det var fel att göra så här, svarar Karlsson.

ANNONS

Så tillägger han:

– Det finns reglerat hur det ska gå till, både när man kommer in med militära fordonoch vad man ämnar att göra så det inte blir missförstånd och otydlighet. Vi vill veta vilka förband som rör sig och vistas i Sverige. Ansöker man som man ska så kan man fåtillstånd, men i det här fallethade Polen inte tillstånd för annat än för transporten.

ANNONS