Britt-Marie Mattsson: Klyftan allt djupare mellan Biden och Netanyahu

Finns det en ”röd linje” för USA i Gaza? President Biden pressas hårdare att sätta tryck på Israel. Att Joe Biden och Benjamin Netanyahu inte kommer överens står klart. Men amerikanska säkerhetsintressen vägs även in.