Hotet mot samerna och renarna: "Dör i ens händer”

De har befolkat området i tusentals år, men har inte mycket att säga till om. Bland gruvor, pansarvagnar och framdundrande godståg tvingas deras renar söka mat när klimatförändringarna tilltar.
För samerna är hotet på riktigt. Utan en fungerande rennäring sätts hela deras existens, som bärare av det samiska kulturarvet, på prov.
– Det är en vanmakt, när man ser att renarna lider mycket och när de dör i ens händer, säger renskötaren Jannie Staffansson.