Hbtq-rörelsen ny slagpåse i polsk debatt

2015 vann de valet genom att piska upp en rädsla för migranter. Inför vårens EU-val var det hbtq-personer som målades upp som ett hot av det polska regeringspartiet. Det menar sociologen och kulturvetaren Sandra Frydrysiak.
– Deras politik baseras på rädsla, säger hon.