Här bor Europas svagaste – i misär

Urin och avföring på golvet. Kackerlackor på väggarna. Några skriker i frustration. Andra har stelnat i fosterställning. Mitt i dagens Europa lever Tom, Sebichana och Orkidea i svår misär, i ett land som kämpar för att bli en del av EU. GP har besökt Special Institution Demir Kapija i Makedonien, där över 200 människor med olika funktionsnedsättningar bor.