Frivilliga blev smittade av covid-19 i studie – så gick det för dem

I en unik studie sprutade forskare in coronaviruset i näsan på 34 unga vuxna. Lite drygt hälften testade sedan positivt för covid-19. Vissa forskare menar att studien ger en viktig bild av hur sjukdomen börjar, andra är tveksamma till hur etisk metoden faktiskt varit.