Detta hindrar Palestina från att bli en stat – trots erkännanden

Slovenien är det senaste landet att erkänna Palestina. Erkännandet kom bara några dagar efter att Norge, Spanien och Irland hade tagit samma beslut. Numera erkänner 147 länder Palestina som en självständig stat.
Men vad står då i vägen för att Palestina ska bli det? Två experter reder ut frågan.