Därför saknas Göteborg bland de utvalda militäranläggningarna

I det nya försvarsavtalet med USA ges amerikanska styrkor tillgång till 17 svenska militäranläggningar. Dock ingen i Göteborg – trots att Göteborgsområdet i omgångar pekats ut som ett av de viktigaste att försvara.
Nu kommenterar Försvarsmakten varför.

ANNONS
|

Sverige ger USA:s militär rätt att använda totalt 17 svenska militärbaser, anläggningar eller övningsområden över hela Sverige.

Det framgår av den överenskommelse som kommunicerades av Sveriges och USA:s försvarsministrar i Washington 6 december.

De utvalda anläggningarna finns i samtliga områden som Försvarsberedningen har pekat ut som strategiskt viktiga ur ett geografiskt perspektiv vid händelse av krig.

Med ett undantag – Göteborgsområdet.

Avståndet till den närmaste, LV6 i Halmstad, är 14 mil.

Göteborg har pekats ut som viktigt område

Av avtalet framgår att de utvalda anläggningarna får användas för utbildning, övning, manöver, transitering, landning, tankning, bunkring och underhåll, samt för inkvartering av personal, utplacering av styrkor och förhandslagring av utrustning och materiel.

ANNONS

Både överbefälhavaren och försvarsministern har vid olika tillfällen pekat ut Göteborg och Göteborgs hamnar som extra betydelsefulla att försvara vid händelse av krig.

I Försvarsberedningens nya delrapport inför nästa års försvarsbeslut står det att Stockholmsområdet, Gotland, Öresundsregionen, västkusten med Göteborg, västra Svealand samt delar av Jämtlands och Norrbottens län är strategiskt viktiga geografiska områden i händelse av krig.

Här konstateras också att ”det kommer vara avgörande för Sverige och Nato att upprätthålla förbindelser västerut, bland annat via västkusten och Göteborg”.

Amf4 hänvisar frågan till Försvarsmakten i Stockholm

Därför är frågan varför Göteborg saknas på listan över militäranläggningar som USA enligt det nytecknade försvarsavtalet ges rätt att använda.

Frågan går till Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, som genom sin kommunikationschef hänvisar frågan vidare till Försvarsmaktens kommunikationsavdelning på Högkvarteret i Stockholm.

Försvarsmaktens kommunikationsavdelning svarar skriftligen genom pressekreteraren Carina Skagerlind, som skriver att det först krävs att riksdagen godkänner avtalet och beslutar om de författningsändringar som krävs.

”Det är därför för tidigt att idag resonera kring vilken lokal påverkan avtalet kan komma att få”, skriver hon i ett mejl till GP.

Hänvisar till redan givna svar

Gällande urvalet av platser svarar Försvarsmaktens kommunikationsavdelning så här:

”De 17 geografiska platser som ingår i avtalet är identifierade i dialog mellan Försvarsmakten och amerikansk militär. Nu fortsätter arbetet med utformningen och hur många orter som faktiskt blir aktuella är idag för tidigt att svara på”.

ANNONS

Pressekreteraren tillägger:

”Antalet platser och deras geografiska placering utgår från de operativa behov som föreligger i fred, kris och vid en väpnad konflikt”.

Varför finns Göteborg/Amf 4 inte med på listan och har det någon betydelse för försvaret av Göteborgsregionen?

”Jag hänvisar till redan givna svar och att slutligt beslut ska tas av politiken”, skriver pressekreteraren på Försvarsmaktens kommunikationsavdelning Carina Skagerlind.

Försvarsminister Pål Jonson (M) passar frågan vidare till Försvarsmakten.
Försvarsminister Pål Jonson (M) passar frågan vidare till Försvarsmakten. Bild: Sanna Tedeborg

Försvarsministern: Frågan bör riktas till Försvarsmakten

Vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen ger försvarsminister Pål Jonson (M) sitt svar på samma fråga, varför Göteborg saknas på listan och vilken betydelse det har för försvaret av Göteborgsregionen.

– Den exakta placeringen och lokaliseringen av de militära enheter och installationer som omfattas av DCA är en fråga som Försvarsmakten tillsammans med den amerikanska Försvarsmakten har landat i de bedömningar som är, säger försvarsministern.

Sedan tillägger han:

– Den frågan får riktas till Försvarsmakten, vilka exakta överväganden som har gällt beträffande de specifika platserna, säger försvarsministern.

Men hur ska vi tolka att Göteborg saknas på listan över de 17?

– Det råder ingen tvekan om att Göteborg är viktigt för försvaret av Sverige, inte minst kopplat till olika former av försörjningssäkerhet. Jag kan se framför mig att Försvarsmakten även kan behöva växa ännu mer på västkusten. Men exakt lokalisering av militära installationer får Försvarsmakten svara på, i den mån den kan utifrån sekretess, säger han.

ANNONS
Michael Claesson är chef för försvarsstaben på Försvarsmakten.
Michael Claesson är chef för försvarsstaben på Försvarsmakten och förklarar varför Göteborg saknas bland de utvalda platserna. Bild: Sanna Tedeborg

Försvarsmakten: ”Ingen göteborgare ska känna sig nedprioriterad”

Ansvarig för frågan på Försvarsmakten är chefen för försvarsstaben Michael Claesson. Han förklarar varför Göteborg och Amf4 saknas bland de 17 utvalda platserna.

– Urvalet är gjort utifrån vilka platser som av militärgeografiska men också infrastrukturella skäl ses som möjliga och angelägna att använda, men också släppa in amerikanska intressen i. Där har de andra platserna en befintlig infrastruktur, säger han.

Enligt Michael Claesson har det inte förändrat förhållandet att Försvarsmakten ser Göteborg och Göteborgs hamnar som ett av Sveriges säkerhets- och kapacitetsmässigt viktigaste områden.

– Ingen göteborgare ska känna sig nedprioriterad på grund av detta, utan det här är ett slags förhandlingsläge. När avtalen väl är ratificerade någonstans framåt sommaren kommer förhandlingarna om det faktiska nyttjandet att gå vidare, säger chefen för försvarsstaben.

Han säger också att det per automatik inte kommer vara exakt de 17 platser som i nuläget är utpekade som sedan kommer användas, ej heller att just de kommer vara där för evigt.

– Infrastrukturellt är vi rätt tjocka i Göteborg för tillfället. Och det saknas fortfarande beslut om hur vi ska expandera och kunna expandera i Göteborgsområdet, säger Michael Claesson.

Göteborg kan bli aktuellt i framtiden

Han tillägger:

– Det gör också att vi inte vill utlova saker och ting som vi med rimlig säkerhet inte kan lova att vi kan hålla. Det är också en urvalsfaktor.

ANNONS

Chefen för försvarsstaben säger att listan över antalet platser i framtiden kan förändras i både antal och placering.

Skulle Göteborg kunna finnas på en sådan i framtiden?

– Jaja, precis. Processen är långt ifrån avslutad och Göteborg kommer aldrig att prioriteras ned av Försvarsmakten.

LÄS MER:Danmark ingår också försvarsavtal med USA

LÄS MER:USA får tillgång till militärbaser i Finland

LÄS MER:Brett stöd för försvarsavtal med USA

ANNONS