Älvor och alver styr Islands byggprojekt

Nästan hälften av Islands befolkning tror på ett gömt folk som bor i stenar. Retar man upp dem kan något hemskt hända – vilket fått isländska myndigheter att lägga om flera stora byggprojekt.
Men under den starka tron på övernaturlighet döljer sig en kamp för att bevara miljön. För när människan bygger ut sina städer så svarar naturen.