Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Rebecca Wagerland har berättat för Uppdrag granskning om vad som hände när hennes son, Eddie Wagerland dog, bara sju månader gammal.  Bild: UG
Rebecca Wagerland har berättat för Uppdrag granskning om vad som hände när hennes son, Eddie Wagerland dog, bara sju månader gammal. Bild: UG

Varför hördes inte varningarna kring Eddie?

Sju månader gammal dog Eddie Wagerland. Varför avskrev socialtjänsten utredningen mot hans pappa trots att läkarna anmält honom tidigare?
Den nedlagda socialutredningen kring Skaraborgsbebisen Eddie tas upp i kvällens program "För barnens bästa" i SVT:s Uppdrag granskning (UG).

Frågan förblir liksom flera andra obesvarad i ett program som mynnar ut i ett ifrågasättande av svenskarnas självbild av Sverige som det bästa landet i världen vad gäller skyddet av barnen.

UG har begärt ut samtliga utredningar från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) av barnärenden. Detta under perioden 2016 till september 2018.

Dessa ärenden handlar om 994 barn. Av dem har 150 farit illa på grund av att socialtjänsten agerat fel eller inte agerat alls, enligt UG.

Tre fall granskas

I programmet presenteras tre fall:

• Eddie Wagerland som var ett spädbarn när han bröt lårbenet medan hans pappa bytte blöja på honom. Sjukhusets kirurg gjorde en orosanmälan till socialen som, enligt UG, skickade två socialsekreterare till sjukhuset där de genast slog fast att ingen misshandel skett. Pappan fick åter rätt att vara ensam med Eddie som några månader senare dog av skador i bakhuvudet. Pappan dömdes, mot sitt nekande, till sju års fängelse för grovt vållande till annans död.

• I dag 18-åriga Tina försökte under lång tid få hjälp av socialen mot sin mammas våld. Tinas mamma döms till två års fängelse. Tina placeras så småningom i fosterhem.

• 19-åriga Alicia blev tvångsomhändertagen. Socialtjänsten förbjöd henne att ha kontakt med sin mamma.

Alla tre fallen presenteras som exempel där socialtjänsten begått grova fel.

– Gemensamt för fallen vi granskat är att varningssignaler som vi tycker borde tagits på allvar har ignorerats, säger UG:s reporter.

Kompetensbrist allvarligast

Som förklaring till att det gått snett i de granskade barnärendena är huvudorsaken "bristande kompetens och rutiner": att oerfaren personal sätts på allt för svåra ärenden på arbetsplatser med skyhög personalomsättning.

Först på andra plats kommer "resursbrist" när socialförvaltningarna själva sökt förklara.

I inget av de tre fallen som granskas i programmet har socialförvaltningarna gjort lex Sarah-anmälningar, vilka ska göras när allvarliga fel begåtts i verksamheten.

– Jag vet faktiskt inte varför vi inte gjorde lex Sarah-anmälan. Det kan ha varit vikarier inne under sommaren, säger socialchefen i den kommun där Eddie dog i juli 2016.

Tina frågar i programmet socialchefen varför inget gjordes åt hennes systers anmälningar 2012.

– Vi gjorde en utredning men gick inte vidare. I dag skulle vi ha pratat med er barn. Det är tragiskt att vi gjorde en felaktig bedömning, säger socialchefen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.