Britt Nedestam, Raheem Tojarie, Daniella Grimani och Jamila Riyamy har startat föreningen Mitt tak, som informerar allmänheten om fördelarna med att hyra ut en del av sitt hem till personer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.  Bild: Frida Ekborg
Britt Nedestam, Raheem Tojarie, Daniella Grimani och Jamila Riyamy har startat föreningen Mitt tak, som informerar allmänheten om fördelarna med att hyra ut en del av sitt hem till personer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.  Bild: Frida Ekborg

Vill se fler som delar hus

ANNONS

– Det är svårt att bygga nytt. Vi försöker få fram andra möjligheter till bostäder, säger Jamila Riyamy som är ordförande i föreningen.

Mitt tak har genom personliga möten och flygblad informerat om hur man kan lösa den stora bostadsbristen, främst för nyanlända. De saknar ofta kontaktnät och har svårt att få bostäder utan referenser.

– Svenskarna har ju också brist på bostäder men de har mer hjälp av familjen eftersom de är uppvuxna här. Vi som kommer utifrån har inga kontakter, säger Daniella Grimani, som sitter i föreningens styrelse.

Genom möten med bland annat pensionärsföreningar har de därför försökt etablera kontakter. Många äldre lever ensamma i stora hus eller lägenheter och kan därför dra nytta av att ha en hyresgäst i sitt hem på många sätt, både ekonomiskt och socialt.

ANNONS

– Vi ska ha ett möte i vuxenutbildningens hus 22 mars där vi pratar om ekonomin, hur mycket man kan tjäna på att hyra ut en del av sitt hus eller bygga ett Attefallshus och hyra ut. Jag upplever att många hindras av det ekonomiska, så det är bra att faktiskt få veta vad det kostar, vad man tjänar och vilka regler som gäller, säger Britt Nedestam, föreningens mentor.

– De flesta är ju positiva och tycker det är en bra idé att hyra ut sitt hem, säger Jamila Riyamy.

Sedan Mitt tak startade i december har många engagerat sig. Föreningen har hållit flera möten för att informera allmänheten om vad den gör. På det första mötet kom 50 personer.

– Men många trodde att vi hade ett helt eget hus med bostäder för uthyrning. När vi sa att vi inte hade det – utan att vi finns för att hjälpa till att leta – då gick hälften. Och det tycker jag var bra. Kvar var de som verkligen ville detta, säger Britt Nedestam.

ANNONS