Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Vill gräva sig ned 100 meter under havet

Samhällsnyttan ställs mot miljöpåverkan och störningar i närområdet när Swerock ansöker om att få fortsätta bryta berg i Kållered i 40 år till.

I bergtäkten näst intill E 6 och Västkustbanan bryts bland annat bergarter som granit, gnejs och gabbro som blir till halkgrus, dräneringsgrus, makadam samt ballast för järnvägunderhåll. Här tillverkas också asfalt och betong och lagras material som kan återanvändas vid infrastrukturprojekt. 


Verksamheten har varit i gång sedan 1939 och ägs sedan 2016 av Swerock som ingår i Peabkoncernen. Täktens geografiska läge är perfekt ur ägarnas synvinkel. Den ligger i ett expansivt storstadsområde nära kunderna. Platschefen Niklas Osvaldsson menar att det finns både en ekonomisk och en miljömässig vinst med att låta brytningen fortsätta och framhåller täktens betydelse för såväl underhållsarbeten som bostadsbyggande och stora infrastrukturprojekt som Västsvenska paketet. 


– Större delen av våra leveranser sker i dag inom tre-fyra mils omkrets, vi är en av två anläggningar i södra Sverige som har ett fungerande järnvägsspår rätt in i täktområdet och med kommande järnvägsunderhåll behövs mycket specialballast som vi kan leverera. Vi har även möjlighet att ta emot bergmassor för mellanlagring och återvinning under bygget av Västlänken, säger Osvaldsson.


Provborrningar har visat att det finns berg av god kvalitet för ytterligare 40 års verksamhet i Kållered efter år 2020 när nuvarande tillstånd går ut. Men för att få ut tillräckligt mycket krävs att man spränger sig så långt ned som till 99 meter under havet. Då hamnar täkten långt under grundvattennivån.
Något som oroar närboende som har bildat en grupp för att stoppa fortsatt brytning. De för fram en rad faktorer som talar emot. Det handlar om miljöpåverkan i naturen, den opålitliga Göteborgsleran, risker med att grundvattnet påverkas, buller, vibrationer och damm liksom att kommunen tillåter byggnation i närområdet. 


– Frågan är om man ska ha en bergtäkt där det bor så mycket människor. När tillståndet beviljades senast sa kommunen att det var sista gången, säger Åke Johansson, som först sedan han blev pensionär förstått täktens påverkan då diskbänken i hans stenhus skakar vid sprängning varje onsdag klockan 13.
Politikerna i miljönämnden ska yttra sig om Swerocks ansökan i december men har inte fått underlaget från kommunens tjänstemän än och vill inte uttala sig om hur de ser på täktens framtid.
– Rent generellt så ska en bergtäkt ligga där den gör så liten påverkan som möjligt och så får man väga den mot behovet, säger My Högfeldt (MP) ordförande som välkomnar Kålleredsbornas engagemang.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.