Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Illustrationen visar hur området Haga by i Mölnlycke kan se ut. Tanken är att grönområdet i mitten ska bevaras. Illustration: Kjellgren Kamninsky architecture

Vill bygga ut i centrala Mölnlycke

Fyra exploatörer vill tillsammans bygga nya bostadsområdet Haga by med närmare 600 bostäder i centrala Mölnlycke. Kommunstyrelsen i Härryda välkomnar projektet.

GP har tidigare skrivit om att Wallenstam planerar bygga 600 bostäder vid Mölnlycke fabriker i centrala Mölnlycke. Nu driver byggbolagen AB Tornstaden, Development partner, Kålltorpsgruppen AB och Bråta Ängar Fastighets AB tillsammans ett projekt i området Bråta, cirka 1,5 kilometer nordost om centrum. Tanken är att skapa ett område med cirka 550 lägenheter, både bostads- och hyresrätter och 35 radhus. Även en förskola eller ett trygghetsboende finns med i planerna.  
– Det ger en styrka att vi är fyra. Då kan man få mångfald och lite olika arkitektur, säger Therese Kilenstam, vd på Tornstadens projektutvecklingsbolag.

Hon pekar på att Haga by skulle ge flera stora fördelar för Mölnlycke, bland annat att exploateringen kommer att täcka ett hål av obebyggd mark nära centrum. Byggherrarna betonar också att närheten till kollektivtrafik och annan service gör att det är ett lämpligt ställe att bygga på. 
När frågan diskuterades på kommunstyrelsens senaste möte var politikerna positiva. 
– Vi behöver mer bostäder i regionen och det här stämmer överens med den översiktsplan som finns, säger Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef i Härryda. 

Det återstår dock en del frågetecken som ska redas ut under processen. Det handlar dels om naturvärden, en del av bäckravinen som går genom om området ska bevaras men förvaltningen betonar ändå att byggnationen kommer nära och att öringstammen i Hulebäcken måste värnas. Tjänstemännen understryker även att husen kan utsättas för höga bullernivåer från riksväg 40 och Boråsvägen och att bullerdämpande åtgärder måste göras.
– Olika intressen ställs mot varandra och kommande utredningar få ge mer kött på benen i de här frågorna, säger Håkan Jacobsson.

Kommunen anser dock att arbetet med detaljplan bör starta först 2020. Anledningen är att det inte går att försörja området med vatten innan kommunens nya vattenverk i Hindås är klart.
– Vi har redan pågående planarbeten som omfattar cirka 3 000 bostäder och vi måste se till att vi kan leverera vatten till de projekten först. 
Håkan Jacobsson tror att vattenverket är klart omkring år 2024 och då skulle även de första husen kunna stå klara i Haga by. Therese Kilenstam ser inte vattenfrågan som något hinder för att dra igång planerna.
– Det blir parallella processer som man får samordna innan vi sätter spaden i jorden. Vi räknar med att det tar fem till tio år innan allt är utbyggt.

Kommunstyrelsen har också föreslagit att byggherrarna själva driver planprocessen, vilket exploatörerna är öppna för.
– Grundproblemet med vattnet finns ändå, men vi får ha en fortsatt dialog med byggherrarna, säger Håkan Jacobsson.