1/3

VGR behöver 600 nya vårdplatser på kort sikt enligt Socialstyrelsen

Västra Götalandsregionen behöver drygt 600 nya vårdplatser på kort sikt för att klara patientsäkerheten, menar Socialstyrelsen.
De högst ansvariga politikerna menar att myndighetens önskan är tondöv.
– Det faller på sin egen orimlighet att vi skulle kunna klara det, säger regionstyrelsens ordförande, Helén Eliasson (S).

Bristen på vårdplatser på landets sjukhus leder till allvarliga konsekvenser för patienterna, menade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i en kritisk rapport i vintras. Nu presenterar Socialstyrelsen en sammanställning som visar hur allvarligt läget är i olika regioner – och Västra Götaland pekas ut som näst värst.

Enligt Socialstyrelsens rapport behövs totalt cirka 2 360 nya disponibla vårdplatser på landets sjukhus, varav 60 intensivvårdsplatser. Det handlar om ett omedelbart behov, menar myndighetens generaldirektör Olivia Wigzell.

– Läget är allvarligt, både ur ett tillgänglighets- och ett patientsäkerhetsperspektiv, säger hon till DN.

Regeringen ser brist som "alarmerande"

Västra Götalandsregionen behöver procentuellt sett öka antalet disponibla platser med så mycket som 27 procent på kort sikt, enligt myndigheten. Det handlar om 617 vårdplatser som saknas i dag, vilket leder till överbeläggningar, dålig arbetsmiljö för personalen och en ökad risk för vårdskador.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) beskriver för TT vårdplatsbristen som "alarmerande". Det rödgröna regionstyrets (S, V, MP) förslag till budget för 2024, som presenterades på onsdagen, kommer dock inte att lösa den.

– Det här visar på att man har en regering som inte tar ansvar för hälso- och sjukvården, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland.

Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande, politiker i Västra Götaland VGR.
Helén Eliasson (S), är kritisk till budskapet som kommer från nationellt håll: "Vi har under många år påtalat att vi har för få vårdplatser i vår region, och nu kommer den nya regeringen och ställer ytterligare krav på regionerna utan att tillföra resurser". Bild: AnnaCarin Isaksson

Helén Eliasson (S): "Då är man tondöv"

Hon menar att det ekonomiska läget är så pass ansträngt att stora tillskott från regeringen hade behövts. Som läget är nu är det enligt henne orimligt att klara Socialstyrelsens riktvärde.

– Då är man tondöv från nationellt håll, om man inte förstår att det inte går ihop sig.

Regionrådet Carina Örgård (V) är inne på samma linje.

– Den här budgeten kan inte själv lösa hela välfärdskrisen, och vårdplatserna är en del av välfärdskrisen. Däremot är vi medvetna om att vi behöver fler vårdplatser, och sjukhusen har det uppdraget.

Förtjänar inte invånarna att ni löser det?

– Det gör de ju, och det är därför invånarna har gått till val, både till kommun, region och riksdag. Vi önskar att vi alla kan hjälpas åt i den tuffa situationen som vi är i.

Procentuell skillnad mellan regionernas behov om ett år och nuläget. Bild: Anders Humlebo
Procentuell skillnad mellan regionernas behov om ett år och nuläget. Bild: Anders Humlebo

LÄS OCKSÅ: "Alarmerande" brist på vårdplatser

LÄS OCKSÅ: Ivo kritiserar Sahlgrenska för platsbrist

LÄS OCKSÅ: Så arbetar Sahlgrenska för att öka antalet vårdplatser

LÄS OCKSÅ: Läkarförbundet: Akut brist på vårdplatser

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.